I Ibsens fotspår till psykoanalytikerns soffa

Klas Östergren har i sitt författarskap alltid sett olika slag av otillräcklighet som människans naturliga tillstånd, och den synen ligger som grund också för berättelsen om Hilde, en person han lånat ur två av Ibsens pjäser. Bild: Viktor Gårdsäter

Klas Östergren tar Hilde, en gestalt ur två pjäser av Ibsen, till det tyska 1930-talet och psykoanalytikerns soffa.

Att Klas Östergren i förlängningen av ett välbekant kaos kunde ta sig ut ur Svenska Akademien kan i dag ses som en välsignelse. Hans eget lakoniska utlåtande om den processen har varit att han i och m...