I huvudet på en bilist

Bild: Steffen Ørsted

Skaffar man bil för att tillfredsställa sitt självhävdelsebehov eller för att kunna ta sig från A till B?

Det finns väl knappast något mänskligt beteende som har gett upphov till så många mer eller mindre seriösa socialpsykologiska betraktelser som bilismen. Vi har säkert alla någon gång upplevt hur en an...