"I grunden är vi människor lika"

SKOGSSKÖTSEL. Olavi Luukkanen demonstrerar en teakplanta på en plantskola – och lämplig klädsel mot starkt solsken – under en fältkurs i Thailand. Bild: Privat

VEM: Olavi Luukkanen, 73. VAR: Sibbobo som trivs i skogen i Thailand.

I slutet av 1960-talet ingick Helsingfors universitet ett stipendiatprogram med Kasetsart-universitetet i Bangkok.

– 1967 var jag på studiepraktik i de djupa tavastländska skogarna och körde traktor. Plötsligt träffade jag två utbytesstuderande från Bangkok. De var totalt förskräckta där de plötsligt fann sig placerade i det snötäckta landskapet. Jag gjorde upp en eld och kokade kaffe åt dem. De var så tacksamma att de rekommenderade mig som stödperson åt alla, cirka trettio, blivande studerande från Thailand, berättar Olavi Luukkanen om sin första kontakt med sitt andra land.

I dag är Luukkanen professor emeritus i tropisk skogsskötsel. I Thailand har han lärt ut ekologi och skötsel av tropikskogar åt så väl lokala studerande som utbytesstuderande från hela Norden.

Han blev till och med utnämnd till hedersdoktor vid Kasetsart, dvs. samma universitet i Bangkok som president Martti Ahtisaari. Ahtisaari var en av nyckelfigurerna när utrikesministeriets stipendiatprogram kördes i gång.

– Martti Ahtisaari blev hedersdoktor i statsvetenskap, jag blev hedersdoktor i tropisk skogsvetenskap.

Luukkanen gick egentligen i pension 2012, men, som han själv uttrycker det, arbetet fortsätter. I dag jobbar Luukkanen främst i afrikanska länder, men Thailand är det land han känner till bäst och har de starkaste kopplingarna till.

– Första gången jag reste till Thailand var år 1974. Efter det har jag vistats där mycket via jobbet. Det är lätt att resa till Thailand, för jag har så många vänner där. Ja, och det riktiga Thailand finns på landsbygden. Bangkok är på inget sätt representativt för Thailand.

De thailändare Luukkanen har haft kontakt med har varit mycket förtjusta i Finland och särskilt imponerade är de av vårt utbildningssystem. I Thailand är utbildning avgiftsbelagd.

Alla är lika - i grund och botten

Thailändare och finländare är på många sätt lika enligt Luukkanen.

– I de flesta länder vill människorna hela tiden tala. Två thailändare kan sitta tyst bredvid varandra och inte känna sig generade, precis som finländare.

Vissa olikheter har vi ändå och Luukkanen tycker att vi gott kunde ta efter thailändarna i vården av familjemedlemmar.

– Man tar hand om sina föräldrar hemma hos sig – det är en självklarhet. Familjen är jätteviktig.

På det hela taget tycker Luukkanen att alla människor oberoende av ursprung är väldigt lika i grunden, även om kulturella skillnader förekommer.

– Thailändare har en otroligt komplicerad etikett, man ska hälsa på varandra på ett visst sätt och till och med ha rätt ansiktsuttryck.

Olavi Luukkanen övade ansiktsuttryck med sina finländska fältkursister innan de åkte i väg till Thailand. I Thailand är det en skymf att se sur ut, där måste man le för att vara artig.

– På kvällen kom mina finländska elever efter en kursdag i Thailand och frågade om de nu kunde sluta le, berättar Luukkanen och skrattar till.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03