I grottans mörker väntar äventyr

Grottkrypare. Antti Huttunen tycker om att hitta och utforska grottor. Grottkrypare kallas personer som besöker grottor för att det är spännande och har det som hobby. Bild: Lina Enlund

Med pannlampa, slittåliga kläder, stadiga skor och eventuellt en hjälm kan man ta sig an de flesta grottorna i Finland. En av de mest sevärda och samtidigt den största kalkgrottan finns i Lojo.

Bland mossbeklädda stenar och ormbunkar syns en mörk öppning. Går man närmare visar det sig vara en grottmynning till en, enligt Finlands mått mätt, stor kalkstensgrotta.

Tar man några steg in i Torhola­grottan inser man att man står på vad som verkar vara en stor stenbumling. Den tros ha ­varit en del av grottans tak en gång i tiden.

Är man försiktig kan man klättra nerför stenen och komma ­djupare in i grottan.

– Jag rekommenderar pannlampa. Det är viktigt att ha händerna fria, säger Antti Huttunen.

Huttunen har skapat webbsidan Retkipaikka.fi där en stor del av grottorna i Finland finns utmärkta med exakta koordinater.

Det är ett äventyr att utforska grottor. Man vet inte vad som finns bakom nästa hörn.

Glittrande tak

Nere i nästa rum är det högt i tak. Tusentals vattendroppar glittrar då Huttunens starka pannlampa lyser upp grottaket. Det är det största rummet i grottan och ­flera vuxna människor skulle bra rymmas och kunna ta en kopp kaffe utan att trängas.

Vi tar oss ungefär femton meter in i grottan. Vill man ta sig längre måste man först krypa ner i en tunnel. Därefter öppnar sig ett till rum som är en halv meter brett, två meter högt och fem meter långt.

Gömd i skogen. Att hitta grottor är inte alltid lätt. På Retkipaikka.fi finns koordinaterna för grottan i Högberget som är ovanligt vacker. Bild: Lina Enlund

Men ska man krypa i trånga gångar behövs hjälm eftersom man lätt stöter huvudet i vassa stenar.

– Det är inget man ska göra ensam.

Kläder som får bli smutsiga rekommenderas också eftersom golvet är jordigt och fuktigt.

Torhola gröptes ur berget

Finland är inte direkt känt för sina grottor. Det finns få områden där grottor kan bildas eftersom berggrunden ofta är granit.

Torholagrottan har uppstått genom en kemisk process när surt vatten trängt in i sprickor i berggrunden.

Förr rann en bäck där grottan finns i dag. I flera tusen år löste bäckens vatten upp oren kalksten ur den sura gnejsen och bildade hålrum i berggrunden.

Grottan består av tre våningar och de översta gångarna bildades först. Vartefter vattnet rann bort slutade de övre gångarna förstoras.

Bäcken rinner inte längre genom grottan och därför blir den inte längre större.

Gömställe men inte boplats

Kalkstenen uppstår från skalen från olika fossil som lagrats på sjöbottnen.

Då de utsätts för tryck bildas kalksten, som ofta också innehåller andra mineraler.

Kalksten är en sedimentär bergart som löses upp av surt vatten.

När det uppstår sura regn bildas kolsyra av koldioxid och vatten. Det sänker pH värdet på vattnet.

När vattnet sjunker undan förstoras inte grottan längre.

Då syre kommer in i utrymmena bildas kalk och vatten på nytt, vilket leder till att stalagmiter och stalaktiter långsamt formas.

Kalkstensgrottor är sällsynta i Finland eftersom det finns få områden med Kalksten.

Trots att det finns ­mycket kalk i Pargas är den kalkstenen gammal och har länge utsatts för högt tryck, vilket gör att den inte är lika porös.

Torholagrottan har inte bebotts av människor. De flesta grottor i Finland har på sin höjd använts som skydd undan dåligt väder.

– Många grottor har använts som gömställen av brottslingar eller av folk under krig. Till exempel under Stora ofreden gömde sig folk i grottor. En del grottor har också använts till att gömma sprit och vapen, säger Huttunen.

Stor men liten

Vanligtvis har stora grottor ett helt eget klimat, men Torhola är för liten för att ha det. Trots det är storleken sällsynt i Finland.

Totalt är den 83 meter lång, om man meter alla gångar skilt för sig. Höjdskillnaden från grottmynningen till den lägsta punkten är 12 meter.

Grottan går snett ner i berggrunden ungefär 30 meter. Sedan blir grottan för smal för att en människa ska kunna krypa vidare.

– Men vi har funderat på att köra in med en radiostyrd bil med ficklampa och kamera för att se vad som finns där, säger Ralf Strandell som är medlem i Finlands grottförening.

Förening för grottälskare

Föreningen har cirka femtio medlemmar som alla har intresse för att utforska grottor.

– Det är ett äventyr att utforska grottor. Man vet inte vad som finns bakom nästa hörn. Det är också socialt eftersom man inte går in i en grotta ensam, utan man planerar äventyret tillsammans, säger Strandell.

Föreningen kartlägger också grottor och ordnar karteringskurser.

Men på vintern undviker Strandell att utforska grottor eftersom man kan störa övervintrande fladdermöss. Vaknar de på vintern slösar de mycket energi och klarar sig kanske inte till sommaren.

Annorlunda former. I Finland finns få grottor och den i Kyrkslätt hör till de ovanligare. Bild: Lina Enlund

Ovanligt vacker grotta

En annan speciell grotta finns på Porkala udd i Kyrkslätt. Det är grottan i Högberget.

Den har formats av vatten som forsat genom berget och gröpt en tunnel under istiden. Sidorna i grottan är alldeles släta

– Har grottan formats under vatten med högt tryck får väggarna runda former. Har den varit halvfull med vatten blir det ofta fyrkantiga former, säger Ralf Strandell.

Ljus sipprar in från sprickor i taket i den lökformade grottan. På grund av dess form tror man att folk har utfört fruktbarhetsriter i grottan.

Tusentals små i Finland

För att klassas som en grotta måste tre vuxna människor rymmas i utrymmet. Det finns cirka tvåtusen små grottor i Finland. Kanske fler eftersom alla inte är kartlagda. En stor del är blockgrottor.

På Retkipaikka.fi finns förutom också en beskrivning med bilder av varje grotta Antti Huttunen besökt. Han har hittat flera av grottorna tack vare tips som folk skickat in.

– Jag brukar besöka och skriva om några nya grottor varje sommar, säger han.

Däremot skriver han inte ut exakt hur man ska ta sig till grottorna.

– Många finns intill privat mark så det är bättre om folk själva tänker efter och planerar var de kan parkera och gå in i skogen utan att gå genom någons trädgård.

Bild: Ksf Media

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning