I finska Borgnäs sjungs luciasången på svenska

Musiklärare Minna Vihko älskar luciatraditionen och sprider den vidare bland sina elever i Pornaisten yhtenäiskoulu, som har nästan 600 elever. I år är det eleverna i årskurs 2–5 som får arrangera luciatåget. Elsa Kainulainen har i år huvudrollen. Bild: Karl Vilhjlálmsson

Redan i början av december ljuder luciasången genom korridorerna i den sammanhållna grundskolan i helfinska Borgnäs. Musiklärare Minna Vihko har lärt årets lucia Elsa de svenska orden till första versen.

I finskspråkiga skolor börjar eleverna numera läsa svenska i årskurs 6, då den nya läroplanen tidigarelade starten med ett år. Det betyder ändå att ingen av de drygt 60 eleverna i årets luciakör vid P...