"I Finland hör kultur och samhälle ihop"

Just nu komponerar Matthew Whittall ett stycke för piano, något han drömt om att göra hela sitt liv. Bild: Saara Vuorjoki - Music Finland

VEM: Matthew Whittall, kompositör verksam i Helsingfors.VAR: Kanada.

Matthew Whittall är kompositören som är och vill vara både praktisk och kreativ. Detsamma kan sägas om hur han valde studieort efter inledande studier i USA. Såväl praktiska som konstnärliga skäl spelade in när valet föll på Finland. Nu har han snart bott femton år i Helsingfors.

– Jag kom hit för att studera och det är billigare i Finland än i till exempel Storbritannien, men jag ville också förstå den finländska klassiska musikens ursprung. Dessutom vill jag bo i ett land där orkestermusiken mår bra, säger Whittall.

Väl i Helsingfors engagerade han sig i Tavastlands nations studentkör. Förutom att sjunga i kören skrev han musik för den. Kören betydde en ny kontakt med stora musikgrupper, en kontakt han saknat sen han slutade spela i orkester.

– Genom kören fick jag bättre praktisk förståelse för framförd musik. Det måste finnas en balans när man skriver för körer. Musiken måste vara så lätt att kören kan lära sig den, men också svår så kören sporras att utvecklas. Jag vill inte skriva musik som är så svår att ingen kan framföra den.

Naturen är en stark inspirationskälla i Whittalls musik och det var också en orsak till att han valde att bo i Finland. Just nu arbetar han med en komposition som är starkt inspirerad av havet.

– Havet är inspirerande, det kan betyda så olika saker för olika personer. Jag brukar inte låta politiken få plats i min musik men det går inte att arbeta med en komposition om havet utan att tänka på den humanitära katastrofen på Medelhavet.

Trots att Whittall gärna hänger sig åt att komponera hinner han även med annat. En dag i veckan undervisar han i musikanalys på Sibelius-Akademin i Helsingfors.

– Den kreativa koncentrationen får sig en liten törn av undervisningen men det är också givande att få interagera med kreativa människor. Jag lär mig mycket när jag byter idéer med studerande.

Enligt Whittall mår den klassiska musiken bra i Finland och beträffande kulturarbete ser han flera likheter mellan Finland och Kanada. I båda länderna finns det ett starkt stöd i samhället för den egna kulturen.

– I både Finland och Kanada stöder man gärna den egna musiken och det stärker samhörigheten i kulturkretsen. I Australien till exempel, finns det många bra kompositörer, men där är allmänheten mer nyfiken på utländska kompositörer än på de egna.

Whittall tror att orsaken till att den egna musiken uppskattas bland annat beror på att kontakten mellan kompositör och resten av musikvärlden fungerar väl i Finland.

– I Finland hör kultur och samhälle ihop. Kompositörerna är inte främmande genier som fjärmar sig från omgivningen, utan de är helt vanliga människor, och de skapar musik som de vill att ska framföras på alla nivåer, säger Whittall.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning