I Finland försvinner 10 000 ton spillolja per år

En del av spilloljan från traktorer, bilar och maskiner försvinner utan att gå till återvinning. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Troligtvis gör man sig av med en del av oljan olagligt.

Upp till 10 000 ton spillolja hamnar utanför den lagstadgade avfallshanteringen varje år, skriver Miljöministeriet och Miljöindustrin och miljötjänster YTP i ett pressmeddelande. Spilloljan klassas som farligt avfall och det handlar om till exempel smörjoljor för bilar, traktorer och maskiner.

I Finland säljs årligen 60 000–80 000 ton smörjmedel. Använd smörjolja borde återvinnas, men åren 2010–2016 samlades det in i medeltal endast 36 000 ton spillolja. En del av smörjmedlen förbrukas vid användningen. En del olja hamnar också i utlandet då maskiner exporteras och en del spillolja bränns i industrianläggningar.

– Det beräknas att omkring 10 000 ton spillolja årligen hamnar utanför den lagenliga avfallshanteringen. Troligen gör man sig av med en del av spilloljan olagligt, säger Eini Lemmelä, sakkunnig vid Miljöministeriet.

Målet är att 80 procent av den insamlade och behandlade spilloljan ska återvinnas.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning