I ett utvecklat cyberförsvarskoncept måste det finnas avskräckning

"Finns det ingen kostnad så kommer angreppen att fortsätta. I dag är det gratis att attackera och vinsterna kan bli enorma."

Det militära samarbetet mellan Sverige och Finland följs nu upp med en avsiktsförklaring om civilt försvar. Men där det skulle kunna göra störst skillnad, som att minska cyberhoten, lär det dröj...