I en samhällskultur där det stationära och det kontrollerbara utgjorde en överordnad norm såg i synnerhet överheten med oblida ögon på de individer som inte hölls på plats

"Gårdfarihandlare och andra kringvandrande yrkesutövare kunde bemötas med medömkan, nedlåtenhet, rädsla eller motvilja."

Den kallades för "Lilla-Jannes", den kalender som vanligen omtalas som universitetsalmanackan. Tidigare hade almanackan, det lärde jag mig av de äldre i byn, sålts av en gårdfarihandlare som ben...