I Dragsvik skulle rödgardisterna omvändas till ett borgerligt och kristet sinnat folk

Anna Öhman och Veronica Aspelin tar en titt på det så kallade fostringsarbete som gjorde i fånglägren under inbördeskriget. Bild: Oscar Öhman

I veckans avsnitt av Hissapodden får vi följa pastor Danielssons arbete i Dragsviks fångläger 1918.

Efter inbördeskriget 1918 tillsattes en fostringsavdelning inom fånglägerväsendet. Tanken var att ett nittiotal präster eller andra kristet och borgerligt sinnade skulle omvända de ca 80 000 rödgardister som satt fängslade på landets 13 fångläger.

En av anstalterna låg i Dragsvik utanför Ekenäs och här arbetade pastor Paul Danielsson och sju övriga fostringsmän för att implementera kyrkans och senatens värderingar hos de röda: Gud och fosterland.

I det här avsnittet ser Veronica Aspelin och Anna Öhman närmare på det fostringsprogram som lades fram, hur det förverkligades i praktiken och vilka motgångar fånglägrens förhållanden innebar. Du får du följa med pastor Danielssons arbete i Dragsviks fångläger 1918, bland smuts, misär, sjukdomar och massdöd. Som röstande röstskådespelare fungerar Walter Öhman.

HBL

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning