I den här cirkusen finns flera loppor – vårdreformens tidtabell glider i väg

Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

På tisdagen klarnar det om riksdagen fortsätter jobba med vårdreformen under sommarpausen. Centern varnar för att hela reformen skjuts upp om det inte blir klart i tid. Men när det gäller vad som är vems fel är det få som tål närmare granskning.

Statsminister Juha Sipilä (C) säger att hela landskaps- och vårdreformens tidtabell skjuts upp om utskottsarbetet inte blir klart i juli.

– I morgon (tisdag) får vi veta om reformen kan träda i kraft 2020 eller 2021, sade Juha Sipilä i riksdagen på måndagen.

Det är nämligen på tisdag som social- och hälsovårdsutskottet ska ta ställning till eventuellt extra sommararbete, för att bli klar med sina betänkanden om vårdreformen.

Tidtabellen blev förra veckan ett så stort gräl i utskottet att det efterföljdes av sju sorters beskyllningar och verbala midsommarbrasor.

Hannakaisa Heikkinen (C), som lett regeringsgruppernas talan, sade till sist att utskottet "inte är funktionsdugligt" – det utskott som håller på att behandla den här riksdagsperiodens största reform, vårt vårdsystem.

Det Centern föreslog förra veckan var ett beslut om att jobba fram till den 6 juli, och ett önskemål att det utreds om man kan fortsätta arbetet i augusti, med tanke på tjänstemännens semestrar.

– Det här fick vi inte ens rösta om, utan utskottets ordförande (Krista Kiuru, SDP) sade att det bör föras till talmanskonferensen, säger Heikkinen.

Men frågan är vem som kan gå ur det här med rena kort.

Centern får kritik för att förslaget om att jobba i augusti ska ha kommit överrumplande, som en "kvällsmjölkning". Oppositionen har flera gånger klagat på brådska och påtryckning.

Regeringsledamöter har i sin tur undrat över varför Krista Kiuru (SDP) ville invänta talmanskonferensens möte innan det fattas beslut. Talmanskonferensen har inte ens mandat att besluta om utskottets tidtabell. Det ska utskottet göra självt. Så inget beslut fattades där, enligt riksdagens vice generalsekreterare Timo Tuovinen.

Inte heller var det fråga om att behandla personalens semestrar.

– Det gjorde vi redan förra veckan, säger Tuovinen.

Frågan är då om det hade någon annan innebörd än att det slösat några dagar.

Om utskottet bestämmer sig för att jobba vidare i sommar så har veterligen inget mötesschema gjorts ännu, så där förflyter ännu mera tid.

Tidtabellen hänger dessutom inte bara på utskottet. Enligt HBL:s uppgifter behöver också regeringens hemläxor kompletteras. Regeringens svar lämnades in till utskottet förra veckan, för att de problem som grundlagsutskottet påtalat skulle lösas. Men åtminstone ett av svaren behöver kompletteras – det som berör personuppgifter och dataskydd. De uppgifterna får utskottet veterligen först nästa vecka.

Enligt ministeriet är det inget ovanligt att man kompletterar regeringens svar med material som utskottet frågar efter. Det är det kanske inte i vanliga fall. Men nu pågår en situation där regeringen manar på varje timme av effektiv arbetstid i riksdagen – timmar som också kunde ha satts in någonstans tidigare under tre år av beredning. Det är sent att vara ute i god tid.

Därför är det inte sagt att några dagar i augusti räcker till för att hinna med i vårdreformens tidtabell, bedömer vissa utskottsledamöter. Det säger också Centerns gruppordförande Antti Kaikkonen.

– Det blir mycket, mycket tajt trots det.

I så fall har den här raden av loppcirkusar inte påverkat något annat än tidtabellen – åt det sämre hållet – och kanske också allmänhetens bild av politiken – åt det sämre hållet.

Det som intresserar resten av landet är om vår sjukvård och hälsovård ska påverkas åt det bättre hållet.

Läs också:

Vårdreformen på 3 minuter – det här behöver du veta

Sylvia Bjon Reporter

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning