I de här jobben tjänar kvinnorna mer än männen – hur ser det ut i din bransch?

Bland kvinnliga buss- och spårvagnsförare inom kommunen är medianlönen högre än bland deras manliga kolleger. Bild: Arkivbild/Tor Wennström

I de flesta fall är skillnaderna mellan könen små när det handlar om samma yrke, men några jobb sticker ut.

Vi har tittat på Statistikcentralens uppgifter om mäns och kvinnors löner i några vanliga yrken.

Kvinnors och mäns löner i olika jobb – några exempel

KOMMUNER

Personalchef

Kvinnor 6 493

Män 5 732

Allmänläkare

Kvinnor 6 079

Män 6 034

Tandläkare

Kvinnor 5 952

Män 6 118

Lågstadielärare

Kvinnor 3 451

Män 3 588

Barnträdgårdslärare

Kvinnor 2 623

Män 2 611

Sjukskötare

Kvinnor 2 969

Män 3 214

Buss- och spårvagnsförare

Kvinnor 2 828

Män 2 699

STATEN

Professorer

Kvinnor 6 306

Män 6 423

Kontors- och kundtjänstpersonal

Kvinnor 2 747

Män 2 795

Brevbärare och postsorterare

Kvinnor 2 533

Män 2 644

PRIVATA SEKTORN

Ekonomichefer

Kvinnor 6 020

Män 7 175

It-experter

Kvinnor 3 379

Män 3 600

Kassapersonal m.m.

Kvinnor 2 750

Män 2 800

Byggnadsarbetare m.fl.

Kvinnor 2 664

Män 2 811

Medianlön i yrkesgruppen, euro/månad.

Källa: Statistikcentralen.

Inom kommunen är medianlönen för kvinnliga buss- och spårvagnsförare cirka 130 euro högre än för manliga förare. Också kvinnliga allmänläkare och barnskötare tjänar mer än sina manliga kolleger.

Bland ekonomichefer inom den privata sektorn är medianlönen för män mer än 1 100 euro högre än för deras kvinnliga kolleger. I kategorin värdepappers- och valutamäklare är medianlönen hos manliga anställda är nästan 2 300 euro högre än hos kvinnliga (se faktarutan).

Statistiken ger ingen förklaring till skillnaderna. En vanlig förklaring till kvinnors lägre löner rent generellt är att de har kortare yrkeskarriär på grund av att de stannat hemma med barn längre än männen. Professor Eva Österbacka säger i en separat artikel på temat att kvinnor brukar vara sämre på att lyfta fram sina kvalifikationer i löneförhandlingar.

I flera yrken har kvinnor högre medianlön. I vårt urval finns de här jobben inom kommunerna. Exempel är personalchefer, kontors- och kundtjänstpersonal, allmänläkare, barnskötare samt buss- och spårvagnsförare.

Medianen är det mittersta värdet när man ställer alla löner på rad, från den lägsta till den högsta. När det gäller löner anses medianen vara ett bättre mått än medelvärdet, eftersom medianen inte påverkas av eventuella extremt höga löner i toppen.

Statistiken gäller 2017.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning