I de här jobben har du störst risk att smittas – flest smittade finns inte bland byggarbetarna

Byggarbetarna har länge varit en utsatt grupp under coronakrisen. Men i huvudstadsregionen är det fler tidningsutdelare som drabbats under våren. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva-Arkivbild

Arbetar du på en byggarbetsplats är exponeringsrisken för coronavirus stor. Ändå är det en annan yrkesgrupp i huvudstadsregionen där det förekommer fler covid-19-fall.

Trots att epidemiläget nu lättat och vaccinationerna är i full gång fortsätter coronaviruset sprida sig. På torsdagen lanserade Helsinki GSE en färsk översyn över coronaläget i Nyland, och siffrorna visar vilka yrkesgrupper det är som är mest utsatta i regionen.

– Det här är en del av en större rapport vi har på vår webbplats. Just coronasiffrorna baserar sig på smittregistrets information fram till vecka 15 i mitten av april, säger Antti Valkonen som varit med och sammanställt rapporten.

Siffrorna bekräftar det som flera medier rubricerat om:

– Under början av det här året har byggbranschen varit mycket utsatt. Förra våren var en av de mest utsatta yrkesgrupperna vårdpersonal, och under hösten var till exempel hemvårdarna utsatta, säger Valkonen.

Tabellerna visar de mest utsatta yrkesgrupperna i huvudstadsregionen. Bild: HBL

Han tillägger att yrkesgrupper som restaurangarbetare, försäljare, ordonnanser och småbarnspedagoger också stack ut under hösten, men att smittspridningen var mer uppdelad mellan olika yrkesgrupper om man ser på andelen som smittats.

– Smittspridningen var mer heterogen under hösten.

Valkonen säger också att siffrorna antagligen är liknande i flera städer. Det här har de ändå inte jämfört nu, men på ett allmänt plan kunde siffrorna i exempelvis Åbo vara liknande som de i huvudstadsregionen.

– Vi har till exempel sett att smittspridningen varit hög i områden med många studerande och bland gästarbetare vid skeppsvarven.

Byggbranschen

Däremot visar rapporten att de flesta coronafallen i huvudstadsregionen inte är i byggbranschen. Trots att andelen smittade är högst inom byggbranschen, så är det en annan yrkesgrupp där antalet smittade är högre.

– När vi ser på antalet smittade under våren är de flesta tidningsutdelare. Det här betyder ändå inte att det är den gruppen som är mest utsatt för exponeringsrisk, säger Valkonen.

Speciellt under början av 2021 ökade antalet fall bland tidningsutdelare. Valkonen vill inte spekulera i varför viruset sprids mer i vissa yrkesgrupper än andra, men lyfter fram ett möjligt scenario.

– När du som tidningsutdelare slutar din arbetsdag går du antagligen hem, där smittorisken är liten. Jobbar du på en byggarbetsplats bor du kanske tillsammans med flera andra arbetare, vilket gör att smittorisken är större bland byggarbetare.

Enligt rapporten smittades närmare 6 procent, eller runt 600 av byggarbetarna i huvudstadsregionen av coronaviruset under våren. För tidningsutdelarna var motsvarande siffra runt 4 procent, men antalet smittade var över 1 000.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning