I dag väljs nya ärkebiskopen

Bild: Heikki Saukkomaa

I dag röstas det om vem som axlar ansvaret som ärkebiskop efter Kari Mäkinen. Fem kandidater är uppställda.

Fakta

Ärkebiskoparna hittills

Kari Mäkinen 2010–2018

Jukka Paarma 1998–2010

John Vikström 1982–1998

Mikko Juva 1978–1982

Martti Simojoki 1964–1978

Ilmari Salomies 1951–1964

Aleksi Lehtonen 1945–1951

Erkki Kaila 1935–1944

Lauri Ingman 1930–1934

Gustaf Johansson 1899–1930

Torsten Thure Renvall 1884–1898

Edvard Bergenheim 1850–1884

Erik Gabriel Melartin 1833–1847

Jakob Tengström 1817–1832

Den evangelisk- lutherska kyrkan väljer sin femtonde ärkebiskop i dag. Fem kandidater är uppställda, och vem av dem det blir avgörs av 1 525 röstberättigade personer. Vem som är röstberättigad statueras i kyrkolagen. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av rösterna hålls en andra valomgång.

De överlägset flesta röstberättigade, 1 206, representerar ärkestiftet i Åbo. Alla ärkestiftets präster, lektorer, och lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna får rösta. Utöver dessa har också alla kyrkomötesombud och medlemmar i stiftsfullmäktigena, domkapitlen och kyrkostyrelsen rösträtt. Borgå stift har 36 röster.

Biskop Björn Vikström är valets svenskspråkiga kandidat. De övriga kandidaterna är Tapio Luoma, Heli Inkinen, Ville Auvinen och Ilkka Kantola.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning