I dag väljs den nya biskopen för Borgå stift – Ekstrand eller Åstrand

Den nya biskopen heter Sixten Ekstrand eller Bo-Göran Åstrand. Bild: SPT/Catariina Salo och Jennifer Granqvist

I dag klarnar det vem som efterträder Björn Vikström i höst.

Valet står mellan Sixten Ekstrand och Bo–Göran Åstrand. Ekstrand är direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet och Åstrand jobbar som kyrkoherde i Jakobstads svenska församling i Österbotten.

Den nya biskopen tillträder den 1 september och vigs till ämbetet i Borgå domkyrka den 29 september 2019. Bild: SPT/Sören Jonsson

Den första omgången hölls i mitten av mars. De två andra kandidaterna i biskopsvalet var kyrkoherde Harry Sanfrid Backström och prästen och journalisten Lisa Enckell.

I första omgången fick Ekstrand och Åstrand över hälften av rösterna och gick vidare till en andra omgång.

Drygt 700 är röstberättigade i valet. Häften av är präster och andra hälften lekmannaelektorer. I den första omgången var valdeltagandet 92,5 procent.

Den nya biskopen tillträder den 1 september och vigs till ämbetet i Borgå domkyrka den 29 september.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning