Sommartid blir en fråga för EU-kommissionen – Finlands parlamentariker nöjda: "En hälsofråga"

Bild: Mostphotos.com

EU-parlamentet antog i dag en resolution som uppmanar till en utredning av den återkommande tidsomställningen sommartid–vintertid.

Ett flertal medborgarinitiativ har visat på att allmänheten är bekymrad över den halvårsvisa tidsomställningen i samband med att sommartid övergår till vintertid och vice versa. Detta sker för närvarande under sista veckan i mars respektive oktober.

Ett flertal studier har misslyckats med att slå fast obestridliga resultat, samtidigt som de indikerar tidsomställningarnas möjliga negativa effekter på människors hälsa, anser parlamentet.

Ledamöterna uppmanar därför EU-kommissionen att göra en grundlig utvärdering av EU: s direktiv om sommartid, och om nödvändigt presentera ett förslag om en revidering av reglerna. Det nuvarande EU-direktivet om sommartid, som trädde i kraft år 2001, innehåller ett gemensamt datum och klockslag för sommartidens början och upphörande i hela EU, i syfte att garantera en väl fungerande inre marknad.

Resolutionen godkändes med 384 ja-röster, 153 nej-röster och 12 nedlagda röster.

Stöds av finländska parlamentariker

Resolutionen stöddes brett av finländska parlamentariker.

– Det finns tydliga hälsofördelar med att avskaffa klockjusteringen och det är hög tid att man på EU-nivå ser över det, anser Nils Torvalds (SFP/Alde) som påpekar att det sätter press på kommissionen.

Anneli Jäätteenmäki (C/Alde) påminner om att den ansvariga kommissionären Violeta Bulc lovat begrunda frågan på nytt om parlamentet röstar för det.

"Vi borde följa Centraleuropeisk tid"

Petri Sarvamaa (Saml/EPP) anser att Finland egentligen borde överväga att höra till Centraleuropeisk tid.

– Finland är redan på den västliga ändan av sin tidszon, och effekterna är hårdast. Det vore egentligen naturligare att följa Centraleuropeisk tid. Morgnarna vore då ljusare, vilket är bra för hälsan, säger Sarvamaa, som ändå påpekar att ett beslut om att slopa sommartid måste vara enhetligt, eftersom "avsikten inte är att störa den inre marknaden".

Många initiativ

Som ordförande i EU-parlamentets petitionsutskott – dit allmänhetens åsikter skickas – märker svenska Cecilia Wikström (L) av intresset.

– Åh Gud vad mycket! Det finns ingen fråga som har engagerat så många människor runt om i EU som den. Jag har tagit emot i mitt utskott en framställning från Nederländerna med 40 000 signaturer. Från Finland är det ett initiativ med 70 000. Och vi har tagit emot ungefär 100 framställningar, förklarar Wikström.

– Jag har aldrig under mina nio år haft någon fråga som har rört upp så mycket känslor.

Wikström är en av dem som gärna vill bli av med det årliga tidsomställandet.

– En del människor är känsliga för dygnsrytm och omställningar av tid och då måste man respektera det. Nu finns det ju också sedan förra året bevis på det här. Vetenskap och beprövad erfarenhet säger att det här är dåligt för människor som är känsliga. Då tycker jag att politiken ska ta lärdom av det. Då får man ändra sig, säger hon.

Redan till i år lär dock inget hinna ändras. Men kanske till 2019.

– Jag skulle kunna tänka att allt kan vara klart inom ett halvår eller ett år, säger Cecilia Wikström.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33