"I dag måste unga tävla mycket mer"

– I dag är de unga tvungna att tävla mycket mer för en plats, vad det än handlar om, säger Petri Härmä på ungdomsverkstaden Vamos. Bild: Niklas Tallqvist

Fler jobb eller höjd läroplikt löser inte problemen för de unga som står utanför. För det behövs helhetssyn och stöd betydligt tidigare i livet, säger forskaren Reija Paananen. På ungdomsverkstaden Vamos vet man att stöd och tillit är en nyckel till framtiden.

För tillfället står ungefär 60 000 unga i åldern 15–29 år utan jobb eller utbildningsplats. Det är visserligen 15 procent färre än för ett år sedan, men fortfarande många. En del av dem riskerar margi...