Svenska gården i Lahtis invigs i dag – plats för 140 barn i skola och dagis

Svenska skolan i Lahtis. Bild: Amanda Grönroos/SPT

Svenska gården i Lahtis blir en samlingsplats för cirka 60 dagisbarn, 80 skolelever och 20 pedagoger på vardagarna, och för föreningar med aktiviteter på svenska under kvällar och veckoslut.

– Svenska gården är resultatet av aktiva och engagerade föräldrar och lärare, en god vilja bland tjänstemän och beslutsfattare i Lahtis och finlandssvenska fonders och stiftelsers ambition att medverka till ändamålsenliga utrymmen för dagis och skola på svenska i Lahtis.

Det säger Johan Johansson, ordförande för Fastighetsaktiebolaget Svenska gården i Lahtis i ett pressmeddelande inför onsdagens invigning av gården.

I Svenska gården finns Svenska skolan i Lahtis med årskurserna 1-6. Vägg i vägg med skolan driver Folkhälsan Välfärd Ab ett daghem och en eftermiddagsklubb i ett nybygge.

– Det här är en dröm som går i uppfyllelse, säger Karin Ihalainen, rektor för Svenska skolan i Lahtis i pressmeddelandet.

– Lahtis är en stad som satsar på barns och ungas välbefinnande. Ett allaktivitetshus för det svenska matchar stadens strategi perfekt. Svenska gården, som skapar rum för möten mellan språkgrupperna, gör livet ännu bättre för oss som lever på båda inhemska språken i Päijät, säger Ihalainen.

– Invigningen av Svenska gården är en glädjefest och hela läsåret är ett jubileumsår för oss.

Lena Wallin-Oinonen, chef för småbarnspedagogik vid Folkhälsan, säger att intresset för skola och dagis på svenska har ökat rejält när familjerna hört om Svenska gården.

– Bara i daghemmet har antalet barn på en kort tid ökat från 35 till 60. Dessutom har utrymmena lockat nya, behöriga pedagoger till Lahtis.

Svenska gården i Lahtis finns i den tidigare finska skolan Anttilamäen koulu som uppfördes 1911. Fastigheten finns strax söder om stadskärnan i stadsdelen Asemantausta. Området ingår i Museiverkets förteckning över byggda kulturmiljöer av riksintresse.

Fastighetsaktiebolaget Svenska Gården i Lahtis äger fastigheten. Bolaget ägs i sin tur av Samfundet Folkhälsan, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar.

Renoveringens kostnader på omkring 7,4 miljoner euro finansierades bland annat via ett bidrag på 2,8 miljoner euro från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar, Föreningen Konstsamfundet, Svenska Folkskolans vänner och Samfundet Folkhälsan i svenska Finland.

Lahtis stad är hyresgäst i skolan. I daghemmet är Folkhälsan Välfärd Ab hyresgäst.

Arkitektbyrån H & M Arkkitehdit och Anneli Hellsten var ansvarig huvudplanerare för projektet.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning