I dag inleds studentskrivningarna – på torsdag är det penkis

Bild: Lehtikuva / Vesa Moilanen

På måndagen står modersmålets textkompetensprov på schemat.

Examen fortsätter på onsdag med hörförståelseproven i ryska, lång och kort lärokurs. Det här är den sista gången separata hörförståelseprov anordnas. Det digitala språkprovet utförs i sin helhet på en dag.

På torsdag är det dags för penkis.

De övriga skriftliga studentexamensproven skrivs med början den 12 mars, då modersmålets essäprov och proven i finska och svenska som andraspråk skrivs. Studentexamen avslutas med modersmålsprovet i samiska, som skrivs onsdagen den 28 mars. I fortsättningen kommer båda modersmålsproven att skrivas i samband med de övriga skriftliga proven. Här kan man se alla provdagar.

Sammanlagt 40 894 personer har anmält sig till vårens studentexamen, vilket är ungefär 679 fler än hösten 2017. Totalt 128 168 provprestationer i de olika ämnena kommer att avläggas.

I vår digitaliseras proven i engelska, spanska, italienska, portugisiska, latin och biologi. Totalt kommer 61 021 provprestationer att avläggas i digital form.

Våren 2019 kommer hela studentexamen att vara digital då också provet i matematik skrivs digitalt. De digitala proven i studentexamen utförs på en bärbar dator. Datorn kan vara examinandens egen, lånad eller skolans. Provmiljöns operativsystem körs från ett USB-minne. Operativsystemet ersätter datorns eget operativsystem under provet. Datorns egna operativsystem och hårdskiva förblir oförändrade under provet. Provsystemet har testats och användandet av det har övats mycket i gymnasierna sedan det lanserades våren 2015, skriver Studentexamensnämnden i ett pressmeddelande.