I dag inleder Danmark nya gränskontroller mot kriminalitet – köer kan stoppa trafiken från Sverige

I dag inleds Danmarks nya gränskontroll av resenärer från Sverige. Bild: Johan Nilsson / TT

När Danmark i dag inleder gränskontroll av resenärer från Sverige lovar polisen att allmänhetens resande ska påverkas så lite som möjligt.Men på bron sänks hastigheten för motorfordon på väg mot Danmark när kontroll pågår. Vid körisk i tunneln stängs trafiken.

Hastigheten kommer att sänkas från 90 till 50 kilometer i timmen i riktning mot Danmark vid de tider då gränskontroll pågår och ett av två körfält kommer att stängas av.

Detta görs av säkerhetsskäl. Om det finns risk för köbildning i tunneln stängs trafiken av helt.

– Om vi ser att det finns risk för kö så stängs förbindelsen i den riktningen, och det är en princip som alltid gäller hos oss, säger brons säkerhetschef Ulla V. Eilersen till Fokus Öresund, ett nyhetsbrev från Öresundsbrokonsortiet.

De som kommer körande med bil över Öresundsbron kan bli vinkade åt sidan strax efter tunnelöppningen närmast Kastrup.

Kontroll vid flygplatsen

Tågresenärer som kommer över bron får räkna med att de kan bli kontrollerade när de kliver av vid Köpenhamns flygplats, som är den första stationen på dansk sida. Kontroll kan också ske under färden från flygplatsen till nästa station, Tårnby.

– Det ska inte påverka trafiken, varken antalet turer eller punktligheten, säger Mikael Espling vid Skånetrafiken.

Han är affärschef för Öresundstågen, som drabbades hårt då Sverige 2015 införde gränskontroll mot Danmark. De kontrollerna innebar till en början stora tidsförluster för resenärerna och stort passagerarbortfall för Skånetrafiken.

– Det är vi jätteglada över, att det inte ska bli som förra gången, säger Mikael Espling.

Stickprovskaraktär

De danska kontrollerna är av stickprovskaraktär och kommer inte att pågå dygnet runt veckans alla dagar. Fokus ligger på den gränsöverskridande kriminaliteten och frakt av sprängmedel, vapen och narkotika.

– Hur ofta det kommer att vara kontroll beror på den aktuella underrättelsebilden och de lokala omständigheterna och trafikmönstren, förklarar polisdirektör Lene Frank i ett pressmeddelande från Rigspolitiet.

Gränskontroller kommer också att genomföras i färjehamnarna i Helsingör, Fredrikshavn, Grenå och Rönne.

Resenärer uppmanas av polisen att alltid ha med sig legitimation och dessutom att ha lite tidsmarginal, för säkerhets skull.

Sprängningar i Sverige

Danmarks justitieminister Nils Hækkerup (S) har pekat på de problem Sverige har med sprängningar och att svenskar misstänks vara inblandade i två grova brott i Danmark i somras.

– Vi accepterar inte att kriminella gäng placerar ut bomber eller skjuter på gatan, sade han när han den 10 oktober presenterade förslaget om gränskontroller mot Sverige och ytterligare åtgärder mot kriminaliteten.

Danmark har sedan tidigare gränskontroll mot Tyskland och Sverige har fortsatt gränskontroll mot Danmark.

Den danska gränskontrollen av resenärer från Sverige inleds den 12 november. Beslutet gäller till att börja med i ett halvår.

Kontroller ska göras av bilister, tågresenärer och färjepassagerare, men det handlar bara om stickprovskontroller som sker punktvis.

Åtgärden kombineras med skapandet av ett nytt centrum för polissamarbete mot den grova kriminaliteten i Öresundsregionen, som ska få egna resurser för underrättelse- och analysverksamhet samt utredning.

Samtidigt ska Danmark satsa stort på utbyggnad av kameraövervakning, drönare och nummerplåtsavläsning.

Straffen för angrepp på offentliga byggnader och innehav av explosiva varor kommer att skärpas.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning