I dag firar vi Nordens dag – HBL satsar på Norden så in i Norden

Här är HBL:s journalisttrio med specialintresse Norden: Richard Nordgren, Lena Skogberg och Jan-Erik Andelin. Bild: Niklas Tallqvist

Nordens dag firas för att dagens nordiska samarbete anses ha inletts i Helsingfors i dag för 58 år sedan. HBL firar genom att lansera en ny, skärpt Nordenrapportering.

Hufvudstadsbladet har länge kallats för fönstret ut mot Norden. Vi rapporterar om det nordiska för våra läsare och omvänt – om vad som händer i Finland för dem som i sin tur läser oss i Norden.

HBL:s nya Nordenfokusering kommer att synas tydligare i det dagliga nyhetsflödet. Bland HBL:s journalister är vår nya Nordenkorrespondent, Richard Nordgren i Stockholm, självklart vår främsta representant där ute. I teamet ingår också biträdande ansvariga utgivaren Lena Skogberg med familjeband till Danmark och Jan-Erik Andelin som har återvänt till Finland efter sin period som Nordenkorrespondent.

Också inom den övriga redaktionen har många HBL-journalister breda Nordenkunskaper och kommer även de att bidra till en ny Nordenton i det dagliga nyhetsflödet. HBL samarbetar också med den svenska nyhetsbyrån TT.

Nordens dag firas för att det nordiska samarbetet fick sina tydligare former genom det avtal som representanter för de nordiska länderna skrev under i Helsingfors den här dagen år 1962.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning