I dag är det romernas internationella dag

Den romska flaggan. Bild: Wikimedia Commons

Romerna finns utspridda över stora delar av världen, och i dag (8 april) firar de sin gemensamma nationaldag.

Högtidsdagen har firats sedan 1971 då representanter för romer från 14 olika länder, tillsammans med Indiens delegation, Världskyrkorådet och representanter från forna Sovjetunionen, samlades i London för att diskutera romernas framtid, skriver Minoritet.se.

Under det här mötet omvandlades den dåvarande Internationella zigenarkommittén till International Romani Union, IRU, och man beslutade att den 8 april skulle vara romernas internationella dag.

I dag uppmärksammas dagen till exempel genom ljuständning, genom att man planterar träd eller håller minnesceremonier. En del romer lägger ned blommor i vattendrag, eftersom vattnet symboliserar renhet och helande.

Egen flagga men inget land

Romerna har sedan 1933 en egen flagga, men vid mötet 1971 lade man till ett hjul på flaggan för att understryka romernas historiska koppling till Indien. Flaggan är till hälften blå, till hälften grön och med ett rött hjul på mitten som symboliserar vandringen från Indien och romernas framåtskridande. 2000 utropade International Romani Union Romanistan som romernas transnationella hemland, utan krav på territorium, skriver Minoritet.se.

Varför romerna ursprungligen lämnade Indien är oklart, skriver Romernashistoria.se , men det man vet är att de utvandrade från området under 900- eller 1000-talet. Utvandringen kan ha berott på svält, förföljelse eller religiösa motsättningar i samband med islams inträde i Indien. Romerna tog sig längs Sidenvägen mot Egypten och Turkiet, genom Grekland och till sist Europa.

Benämningen "zigenare" är fel

Att kalla romer för "zigenare" är inte riktigt rätt. Enligt Minoritet.se härstammar den här benämningen från gamla tider då man trodde att romerna härstammade från den sjunkna Atlantis, från månen eller från Egypten. Uppfattningen om det egyptiska ursprunget kan man hitta även i det engelska ordet "gypsies", och den spanska benämningen "gitanos", som betyder egyptier.

I Grekland däremot förväxlades romerna med en annan folkgrupp och kom att kallas "atsiganoi". Det här kom att ge upphov till ordet "cigani" på de slaviska språken, "Zigeuner" på tyska och zigenare på svenska. Enligt Minoritet.se kallades romerna förr i tiden i Sverige felaktigt för tatarer, vilket senare i folkmun blev "tattare".

Fem grupper

Romerna delas i dag in i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer. Deras språk kallas "é romani chib", "romanés" eller bara romani.

Enligt Nationalencyklopedin är romani besläktat med exempelvis hindi och ännu längre bakåt med sanskrit. Man brukar tala om tre huvudgrenar av romani brukar urskiljas: "domari", som är en syrisk eller asiatisk romani, "lomavren" som är en armenisk romani, och slutligen det som kallas europeisk romani.

I Finland bor det i dag omkring 10 000 romer och i Sverige ytterligare omkring 3 000 finländska romer.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning