I bondesamhället var simkunnighet ingen självklarhet och det var få som lärde sig att simma

"Vid sekelskiftet 1900 grundades föreningar som skulle öka simkunnigheten. Inledningsvis var den här färdigheten knuten till klass och det var främst män i de övre klasserna som behärskade konsten."

Under sommarens varmaste dag simmar jag i åländskt havssvall. Stranden vetter mot öppet hav och jag har svårt att förmå mig att lämna vågorna trots att jag märker att det inte är lika enkelt att...