I Armenien står schack högt i kurs

Lilla Armenien är en storspelare vad gäller schack. Landet har inte bara flest antal stormästare per capita utan har även vunnit flera internationella mästerskap. Sedan 2012 är det dessutom obligatoriskt att lära ut schack i grundskolan, något man är ensam i världen om. Syftet är dock inte att skapa blivande stormästare utan att göra barnen harmoniska.

I ett litet hus på en bakgård i centrala Jerevan ligger schackskolan i det centrala distriktet i staden. Trots att huset är fullt med barn i alla åldrar är det tyst som i en kyrka. Det enda som hörs är prasslet från en och annan tidning som mammorna i väntrummet sysselsätter sig med medan barnen lär sig allt de behöver veta om nationalsporten schack. Inne i de små klassrummen är det lika stilla och inte ens en inklampande reporter får barnen att flytta blickarna från schackpjäserna framför dem.

Att schack är en sport som tas på högsta allvar i Armenien är inget som det går att ta miste på. År 2011 blev Armenien till exempel det första landet i världen att införa schack som ett obligatoriskt ämne från andra till fjärde klass i grundskolan. Många barn blir dock bekanta med sporten betydligt tidigare genom att föräldrarna sätter dem i privatskolor. Ett sådant exempel är just den här skolan i Jerevan. Skolan har 200 elever mellan fem och sexton år gamla.

– Sex år är bästa åldern att börja, men vi gör undantag för smarta och lovande femåringar, säger Norayr Kalantaryan, chef för skolan och vice ordförande i Jerevans schackförbund.

Det finns 12 professionella schackskolor i Jerevan, en för varje distrikt och samtliga finansieras av kommunen. Sammanlagt rör det sig om 3 500 elever.

– Vi är inte intresserade av att alla ska bli proffsspelare. Vi är intresserade av att barnen ska utvecklas psykologiskt och hoppas att de ska utvecklas till tänkande människor, säger Norayr Kalantaryan, schackskolans chef. Bild: Izabella Rosegren

Närheten är dock inte allt. Den före detta Sovjetstatens schackfrossa inleddes redan 1963 när nationalhjälten Tigran Petrosian blev landets första världsmästare inom sporten. Sedan dess har landet fostrat många internationella spelare som vunnit både VM och OS och i dag är många av spelarna lika populära som Zlatan eller Ronaldo.

– Det började med Tigran Petrosian och sedan dess har intresset bara vuxit. Armeniens president är en engagerad spelare och Jerevans borgmästare är även ordförande i landets schackförbund så schack är väldigt närvarande i samhället, säger Norayr Kalantaryan.

"Hjälper mig att tänka"

Vid ett av borden längst fram i klassrummet sitter David Mkrtchyan, åtta år. Han lyssnar uppmärksamt och ögonen tindrar när läraren går igenom dagens drag på whiteboardtavlan.

– Att spela schack hjälper mig att tänka och det hjälper mig i resten av livet, säger han och berättar också att han började spela för två år sedan efter att ha sett sin pappa, som också är en framstående spelare, gå otaliga matcher.

Trots David Mkrtchyans ringa ålder är han en av de mest lovande eleverna på skolan och planen är såklart att bli proffs i framtiden. Enligt Norayr Kalantaryan är han på god väg att lyckas.

– Det är bara 25 barn under tio år i Jerevan som är i kategori ett, vilket är kategorin under expertnivån. Eftersom David är bara åtta år har han en god chans att bli en av dem.

Beslutet att införa obligatorisk schackundervisning togs dock inte, enligt Norayr Kalantaryan, för att fostra morgondagens stormästare utan för att bygga den personliga karaktären och göra barnen mer harmoniska.

– Vi är inte intresserade av att alla ska bli proffsspelare. Vi är intresserade av att barnen ska utvecklas psykologiskt och hoppas att de ska utvecklas till tänkande människor.

Det har gjorts flera studier på huruvida schack har en positiv inverkan på barns psykologiska utveckling och de flesta har kommit fram till att så är fallet.

En nyligen uppmärksammad dansk studie visade till exempel att skolor som undervisar i schack har mindre behov av specialpedagogik eftersom barnen inte blir lika uttråkade som under en vanlig mattelektion. Studien visar att den extra lektionen särskilt gynnar pojkar, vilka anses ha en sämre koncentrationsförmåga än flickor samt vara svårare att motivera i skolan.

Sarg Gayane Sargsyan är bara sju år gammal, men är redan en av de mest lovande i sin åldersgrupp i hela landet. Bild: Izabella Rosengren

En annan studie genomförd i Venezuela åren 1979–1984 visade att barn som fått schackundervisning i 4,5 månad hade betydligt högre IQ än kontrollgruppen som inte spelat schack. Denna slutsats bekräftades av en australiensisk forskare år 2003. Det finns även ett flertal studier som visar att schack spelar en avgörande roll för utvecklandet av barns kritiska och matematiska tänkande.

– Utifrån den grundläggande kunskapen om hur hjärnan fungerar kan man se att schackträning har goda förutsättningar för att förbättra det logiska och matematiska tänkande, säger Henrik Jörntell, neuroforskare vid Lunds universitet.

Enligt Jörntell är det dock viktigt att vid studier bland skolbarn inte titta på schackspelandet som en isolerad företeelse utan även observera vad som pågår runtomkring.

– I de fall där man fått ett positivt resultat har barnen kanske inte bara spelat schack utan även fått en massa positiv uppmärksamhet i samband med detta, vilket skulle kunna förklara de positiva effekter man har funnit, säger han.

År 2011 blev Armenien det första landet i världen att införa schack som ett obligatoriskt ämne från andra till fjärde klass i grundskolan. Bild: Izabella Rosengren

Trots detta så tror Henrik Jörntell att det finns en god chans att schack kan förbättra studieresultaten förutsatt att det införs på mellanstadiet där mycket handlar om att förstå samband.

Hos Norayr Kalantaryan finns ingen spår av tveksamhet. Han är övertygad om att schack förbättrar koncentrationen, omdömet och det matematiska och logiska tänkandet. Dessutom menar han att schack förbereder barnen inför framtiden.

– Livet är inte bara framgångar. Schack lär ut hur man förlorar och hur man hanterar en förlust, vilket är jätteviktigt att lära sig för att bli en sympatisk vuxen.

Fakta

Urgammalt spel

Schack har spelats i Armenien sedan åtminstone 800-talet. Spelet introducerades av araberna som i sin tur fört med sig spelet från Indien där det tros ha utvecklats på 500-talet under namnet Chaturanga. Populariteten steg under Sovjetstyret och 1927 grundades det armeniska schackförbundet.

Armenien har drygt tre miljoner invånare och ligger enligt det internationella schackförbundet Fide (Fédération Internationale des Échecs) på plats tio i världsrankningen. Det innebär att Armenien troligtvis har flest stormästare per capita. Finland ligger på plats 60.

Störst framgångar har Armenien på den manliga sidan med Levon Aronian som för tillfället är rankad som världens näst bästa manliga spelare efter norrmannen Magnus Carlsen. Deras bästa kvinnliga spelare ligger på plats 28. Finlands främsta kvinnliga respektive manliga spelare har plats 321 och 336 på världsrankningen.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46