I Afrika växer internet med fart

Det är rätt tid för finländska entreprenörer att skapa sina nätverk och närvara i Afrika.

Internet är ett enormt och obestritt verktyg för ekonomisk tillväxt och social förändring. Inte bara har det utlöst nya former av sociala nätverk, utan det har också möjliggjort nya former av innovation och entreprenörskap. Afrika är den näst största och näst folkrikaste kontinenten på jorden. Trots ett decennium av snabb urbanisering och en stark ekonomisk tillväxt har endast 10 procent av befolkningen i Afrika tillgång till internet.

Tack vare ett antal större infrastrukturprojekt i vissa delar av Afrika har den här bilden förändrats med tiden. Detta gör Afrika till den snabbast växande och näst största marknaden för mobiltelefoner i världen. En rapport från konsultföretaget McKinsey visar att om dessa infrastrukturinvesteringar fortsätter kommer tillgången till internet i Afrika att öka dramatiskt och öka bnp i Afrika med 300 miljarder dollar per år. Eftersom internet- och telekommunikationsmarknaden i Afrika fortfarande är i ett tidigt utvecklingsskede är den också den snabbast växande i världen. Mobiltelefonitjänsterna i Afrika har blomstrat och mobiltelefoner är nu betydligt mer utbredda än fast telefoni.

Telekommunikationsföretagen i Afrika tittar på trådlös bredbandsteknik som en nyckel till att göra internet tillgängligt för befolkningen i stort. Privatiseringen av internet och telekommunikationerna, liksom regleringen av konkurrensen på denna marknad, är fortfarande svag och måste utvecklas för att locka fler utländska investeringar.

När kontinenten blir mer uppkopplad kommer den sociala och ekonomiska tillväxten att accelerera och resultera i bättre livskvalitet. Enligt Afrikanska utvecklingsbanken är digitaliseringen ett användbart verktyg för att minimera korruption. Med digital teknik kan regeringar öka öppenheten i offentliga tjänster, lärare och elever kan få tillgång till läromaterial och e-böcker, bönder kan få marknadsinformation genom egna mobiltelefoner och fler människor kan få tillgång till finansieringskanaler.

Därför är det rätt tid för finländska entreprenörer att skapa sina nätverk och närvara i Afrika. Finsk teknologi skulle kunna vara mycket välkommet och finska företag har mycket att bidra med i den ekonomiska tillväxten i Afrika. Finlands bilaterala relationer med Afrika har länge främst varit en biståndsrelation, men handelsförbindelserna har inte varit starka. Cirka 50 procent av Finlands utvecklingsbistånd går till Afrika.

Det är dags för Finland att uppmärksamma den ekonomiska tillväxten i Afrika.

Arshe Said ordförande för Finlands somaliska förbund och forskare vid Aalto-universitetet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning