Hyrorna kan bli billigare i år eftersom det byggs så mycket

Många kan flytta in i nybyggda bostäder i år. Foto: SPT Bild: Charlotte Winberg/SPT

Enligt forskningsinstitutet PTT hindrar den stora byggvolymen bostadspriser och hyror från att skena i väg.

Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT fokuserar sin prognos för bostadsmarknaden på den regionala jämvikten. Tillväxten i ekonomin och den ökade sysselsättningen betyder uppsving för allt fler städer, är konklusionen.

PTT räknar med att priserna på fritt finansierade gamla bostäder ökar med 2,2 procent i år, vilket kan jämföras med 1,7 procent i fjol.

– Bostadspriserna stiger i tillväxtcentrum och inom Helsingfors pendlingsområde. Dessutom sprider sig byggboomen till landsortscentrum, där man förnyar och förtätar bebyggelsen, säger PTT:s Lauri Vuori enligt ett pressmeddelande,

Sedan 1975 har det inte byggts så många bostäder. Men enligt Vuorela finns det ingen överproduktion och inga flaskhalsar har uppstått – ännu. Vissa tecken på personalbrist har rapporterats , bland annat i Helsingfors.

– Snart kan det uppstå ett nollsummespel, där byggande på ett ställe betyder att något annat inte byggs.

För att trygga en stabil bostadsmarknad hoppas Lauri Vuori att byggandet fortsätter även framöver.

Under 2010-talet har hyrorna stigit mer än bostadspriserna och andra konsumentpriser. På den fria hyresmarknaden räknar PTT med att hyrorna stiger 2,1 procent i år, jämfört med 1,8 procent i fjol. Men eftersom utbudet på hyresbostäder ökar kraftigt, kan hyrorna enligt PTT till och med bli billigare när nya avtal ingås.

PTT konstaterar samtidigt att det är väldigt förmånligt att äga sin bostad i stället för att bo på hyra. Beroende på staden har utgiften för en ägarbostad legat mellan 50 och 65 procent av hyran för motsvarande bostad.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning