Hypoteksföreningen: "Viktigt att amortera"

Bild: Jussi Nukari

Även om hushållens skuldbörda i Finland är mindre än i Sverige är utvecklingen hos oss också oroväckande. Europeiska systemriskkommittén varnade i höstas Finland, Sverige och sex övriga EU-länder för den stigande skuldsättningen, främst i form av bolån.

Hypoteksföreningens chefsekonom Juhana Brotherus säger att Sverige fick en allvarligare varning.

– Tonen var nog strängare i fråga om Sverige. Den svenska situationen ser klart mer oroväckande ut.

I Finland ökade hushållens skulder kraftigt speciellt under de goda åren i början av 2000-talet. Under de senaste åren har takten mattats av.

Ekonomen Hanna Putkuri på Finlands Bank betonar att skulderna ska sättas i relation till landets ekonomi.

– Hushållens skulder är i Finland stora sett till inkomsterna och storleken på samhällsekonomin.

Brotherus betonar vikten av att vi håller kvar vid vår amorteringskultur.

– Speciellt i början av låneperioden borde man klara av att amortera. Det är bra att behålla ett visst svängrum i den personliga ekonomin. 

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33