Hypoteksföreningen: Högkonjunkturen är över – det byggs mindre och exporten lider av handelskrig

Nästa regering kommer inte att ha det ekonomiska läget på sin sida.

Högkonjunkturen är över eftersom den globala tillväxten saktar ner och tillgången på produktiv arbetskraft sinar, skriver Finlands Hypoteksförening i ett pressmeddelande. Nästa regering kommer inte att ha dragkraft av ekonomin och risken för recession ökar.

Politiska risker skakar om finansmarknaden. Handelskrig, brexit, USA:s nedstängda statsapparat och EU:s urvattnade budgetförhandlingar skapar ett dystert globalt läge, enligt föreningen.

Också i Finland ser det grått ut, då ekonomiska mätare pekar neråt. Ekonomin bygger allt mer på konsumenterna då det byggs mindre och exporten lider av handelskrig. Enligt Hypoteksföreningen finns det en risk för att den höga tron på framtiden inom byggbranschen kraschar.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02