Hypo: Byggboom ger Finland sund bomarknad – inga tecken på "Stockholmssjukan"

I år blir cirka 45 000 nya bostäder färdiga i Finland. Bilden är från Kronobergsstranden, Degerö. Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Under 2000-talet har fler bostäder byggts i Finland än i Sverige, trots att folkmängden i Sverige är dubbelt så stor. Därför mår den finländska bostadsmarknaden bättre, skriver bolåneinstitutet Hypo i en färsk rapport.

Prisutvecklingen på den finländska bostadsmarknaden har varit stabil, vilket skapar trygghet hos köpare och säljare. Någon bubbla likt den i Stockholm har inte uppstått, skriver Hypo i sin översikt som publiceras i dag.

Orsaken är den höga byggaktiviteten. I Finland har man de senaste 20 åren byggt fler bostäder än i Sverige, med dubbelt så stor folkmängd.

I år blir cirka 45 000 nya bostäder färdiga i Finland, vilket är mer än något år tidigare sedan början av 1990-talet. Nästan hälften av nyproduktionen finns i huvudstadsområdet samt i Tammerfors- och Åboregionen.

– Tillskottet dämpar trycket på hyreshöjningar och möjliggör en fortsatt urbanisering utan prisrally på bostäder, heter det i rapporten.

Även om priserna i Helsingfors rusat ifrån övriga landet, är läget enligt Hypo inte alarmerande jämfört med många andra europeiska huvudstäder. Men utan de senaste årens byggande skulle priserna ha skenat i väg också här.

– Att bygga tillräckligt är det enda sättet att undvika "Stockholmssjukan", där priserna är sådana att en bostad börjar vara utom räckhåll för en vanlig löntagare.

Husbolagens lån oroar

Nästa år mattas byggaktiviteten av i Finland, även om något ras inte är att vänta. Enligt Hypo är planläggningen det stora orosmolnet och då ligger bollen hos kommunerna. Särskilt små bostäder hotar bli en bristvara.

Ett annat orosmoln är de växande husbolagslånen i kombination med att allt fler bostäder ägs av investerare.

– Bostadsköpare gör klokt i att kolla ägarstrukturen i husbolaget. Efter finanskrisen har antalet bostäder som ägs av investerare ökat med 150 000, eller nästan 40 procent. Framför allt små bostäder har hamnat i investerarnas portföljer, framför näsan på förstagångsköparna.

Om en investerare äger många lägenheter i ett husbolag blir hela bolaget sårbart om investeraren får ekonomiska problem. Om en investerare inte kan betala bostadsvederlagen faller ansvaret på de andra ägarna i bolaget, påminner Hypo.

– Om inte förr så kommer problemen fram vid nästa finanskris, eller när nästa totalrenovering ska göras – för ett husbolag med hög andel investerarägda bostäder kan lånemarginalerna vara dubbelt så höga, eftersom bankerna tar betalt för den högre risken.

Räntan rekordlåg

Snitträntan för nya bostadslån i Finland var i juni 0,87 procent, vilket är nytt bottenrekord. Räntan består i praktiken enbart av bankernas marginaler eftersom de vanligaste referensräntorna, Euribor, är negativa. Några omedelbara förändringar i räntenivån är enligt Hypo inte i sikte, även om bankerna stresstestar nya låntagare för 6 procents ränta.

– Det är bra att minnas att räntorna kan stiga, men inte heller göra det till en stressfaktor. Bästa sättet att skydda sig mot höjd ränta är att amortera i jämn takt och sätta undan reservpengar för sämre tider.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03