Hybridstrategin medför inga stora ändringar – fokus flyttar till regionerna

Satu Koskela, avdelningschef på Social- och hälsovårdsministeriet, säger att hybridstrategin inte medför någon dramatisk förändring. Bild: Mikko Stig/Lehtikuva

Framöver ska fokus i hanteringen av coronaviruspandemin ligga på lokala och regionala åtgärder. – Det handlar fortfarande om samma metoder för att bekämpa pandemin, säger chefsöverläkaren vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Myndigheterna i Finland tillämpar nu regeringens så kallade hybridstrategi fullt ut i hanteringen av coronaviruspandemin. Social- och hälsovårdsministeriet publicerade en uppdaterad version av hybridstrategins handlingsplan, eller "handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin för hanteringen av covid-19-epidemin" som den egentligen heter, i september och meddelade att den kan tillämpas fullt ut när minst 80 procent av alla som fyllt 12 år har fått två doser coronavirusvaccin.

Nu har det skett. Enligt uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd nåddes en vaccinationstäckning på 80 procent i onsdags. Samma dag meddelade regeringen att hybridstrategins handlingsplan tas i fullt bruk från och med måndagen den 15 november.

Tillämpningen av hybridstrategin medför dock inte någon dramatisk förändring, säger Social- och hälsovårdsministeriets avdelningschef Satu Koskela.

I onsdags nådde Finland en täckning på 80 procent när det gäller coronavirusvaccinationer i den del av befolkningen som fyllt 12 år, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Arkivbild. Bild: Jeanette Östman/SPT

–  I praktiken handlar det om att det fanns ett beslut om att slopa omfattande nationella restriktioner och rekommendationer samt systemet med regionala epidemifaser när vaccinationstäckningen når 80 procent. Nu har vi nått det målet, men de nationella rekommendationerna om distansjobb och munskydd har avvecklats redan tidigare så på den punkten ändras ingenting.

En ändring trädde ändå i kraft på måndagen: enligt hybridstrategin ska myndigheterna frångå indelningen i tre olika epidemifaser i beskrivningen av coronavirusläget i olika regioner. I stället ska regionala coronakoordinationsgrupper bedöma om den egna regionen är ett så kallat område med samhällsspridning utifrån kriterier som Social- och hälsovårdsministeriet fastställt.

Möjlighet till nationell nödbroms

I torsdags skickade Social- och hälsovårdsministeriet ett styrningsbrev om hybridstrategin till regionala myndigheter. I brevet skriver ministeriet att kommuner och samkommuner nu kommer att få en mer framträdande roll i bekämpningen av coronaviruspandemin än tidigare. Tyngdpunkten i hanteringen av pandemin flyttas från nationell nivå till lokala och regionala åtgärder.

Mikko Pietilä, chefsöverläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Bild: Mikko Stig/Lehtikuva

I hybridstrategins handlingsplan står det att "metoderna som används i det nya tillvägagångssättet motsvarar mer vanlig bekämpning av smittsamma sjukdomar vid lokala specialsituationer än den tidigare omfattande pandemibekämpningen".

–  Tanken är uttryckligen att restriktionerna och åtgärderna ska stå i proportion till epidemiläget. Därför ska de riktas noggrant och avgränsas tydligt, och besluten om dem ska fattas lokalt och regionalt, säger Satu Koskela.

I handlingsplanen står det också att det finns möjlighet att ta till en så kallad nationell nödbromsmekanism. I praktiken syftar nödbromsmekanismen på möjligheten att återgå till nationell styrning i hanteringen av coronaviruspandemin.

Det kan bli aktuellt om det sker en "plötslig och väldigt allvarlig försämring av epidemiläget", skriver Social- och hälsovårdsministeriet.

–  Nödbromsmekanismen bereds separat om en sådan situation uppstår. Innehållet i mekanismen beror på hurudan situationen är, säger Satu Koskela.

Chefsöverläkare: Inga stora förändringar

Även Mikko Pietilä, chefsöverläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, säger att hybridstrategin inte egentligen för med sig särskilt stora förändringar.

–  Den största ändringen är att vi ska använda nya kriterier när vi fastställer vilken epidemisituation regionen är i, säger Pietilä.

Enligt honom är Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt utan tvekan ett område med samhällsspridning, om man utgår från de kriterier som Social- och hälsovårdsministeriet listar i en bilaga till sitt styrningsbrev till regionerna förra veckan.

I ministeriets hybridstrategi heter det att coronaviruspandemin i första hand ska bekämpas genom lokala och regionala åtgärder. Enligt Pietilä avviker detta inte nämnvärt från hur pandemin hanterats tidigare.

–  Det handlar fortfarande om samma metoder för att bekämpa pandemin. Den generella principen i strategin är att man ska vara aktiv regionalt. Precis som tidigare kan sjukvårdsdistrikten ge rekommendationer om åtgärder till regionförvaltningsverken som inför bestämmelser, säger han.

Enligt Pietilä samlas den regionala coronakoordinationsgruppen på tisdag för att diskutera vilken inverkan tillämpningen av hybridstrategin har på Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Brister i vaccinationstäckningen regionalt eller enligt befolkningsgrupp.

Belastningen på social- och hälsovården ökar och funktionsförmågan i en eller flera delar av servicesystemet försämras.

Andelen positiva testresultat är över 3,0–3,5 procent, bortsett från riktade hälsokontroller och screeningar.

Uppföljningen av avloppsvatten visar att den upptäckta virusmängden har överskridit den slumpmässiga variationen.

Det förekommer omfattande fall av massexponering, och utredandet av dem försvårar betydligt det övriga arbetet för att bekämpa epidemin.

Fördröjningar i smittspårningen begränsar brytandet av smittkedjor på ett effektivt och riskbaserat sätt.

Det totala antalet fall på 14 dygn för hela befolkningen är över 100 per 100 000 invånare eller över 200 per 100 000 invånare för en grupp som inte är vaccinerad eller någon annan befolkningsgrupp.

Källa: Social- och hälsovårdsministeriet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning