Hybridkrigföring tema för beredskapsövningar

Så här såg det ut när försvaret, polisen och gränsbevakningsväsendet i veckan hade en övning till havs på Finska viken. Bild: Handout

Regionförvaltningsverken i Södra, Västra och Inre Finland samt Pansarbrigaden ordnar beredskapsövningar i Birkland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland.

I övningar deltar alla 42 kommuner i området samt andra myndigheter, kyrkan, representanter för tredje sektorn och näringslivet samt försvarsmakten.

Övningarna är döpta till HÄME17 och PIRKKA17. De pågår 7–9 november. Scenariet bygger på en skärpt internationell situation, där risken för krig är överhängande.

Temat för övningarna är hybridkrigföring med speciellt tonvikt på propagandaattacker. Målsättningen är att känna igen propaganda, skapa en situationsbild på dess omfattning samt öva på korrekta reaktioner till den.

Övningarna kommer för det mesta att ske inomhus. Allmänheten kommer inte att se dem.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning