Huvudstadsregionens trafikplanering får underkänt

Regionens kanske viktigaste stråk är Ring I som också den löper oskäligt illa. Men vad gör man? Jo, man sänker hastigheten till 60 km/h på långa sträckor och monterar in hastighetskameror.

Helsingfors planer på att göra boulevarder av infarterna väcker känslor, med fog, nu senast i debatten i Radio Vegas Slaget efter tolv (9.5).

Det är märkligt att vi skall vara så uppställda med trafikplaneringen i vår anspråkslösa agglomeration. Egentligen är den ju stor, men bara till arealen. Helsingfors stads täthet är strax under 3 000 invånare per kvadratkilometer, en låg siffra för en europeisk huvudstad. Och Esbo och Vanda ståtar vardera med en täthet om futtiga 900 invånare per kvadratkilometer. Trafikplanering här borde vara en smal sak.

Man säger sig ha siktet inställt på 2050 och himlar sig över den stora inflyttningen. Visst pågår här en urbanisering, men inte blir huvudstadsregionen någon trafikteknisk metropol för den sakens skull.

I debatten ställdes den motiverade frågan huruvida man över huvud taget ska kunna komma till Helsingfors med bil? Är staden hela republikens huvudstad? Här uppkommer några viktiga reflexioner. För det första har Helsingfors landets klart största koncentration av arbetsplatser. Helsingforsborna själva räcker inte till att besätta jobben. Varje vardagsmorgon måste arbetskraft således importeras, från när och fjärran. För det andra är det väl meningen att en gäst också från landsbygden ska känna sig välkommen till huvudstaden, om man sedan är på väg att shoppa, äta middag, gå på opera eller på Borgbacken. Vi har ett antal etablissemang med prefixet national- som vill signalera att alla ska vara välkomna.

I debatten i Slaget efter tolv pläderade Helsingfors biträdande stadsdirektör Anne Sinnemäki (De gröna) att staden måste få växa. Hon hävdade att om infarterna görs om till boulevarder innebär det inte att restiden för en bilist nödvändigtvis skulle förlängas. Där har hon fel! Vi har ju sådana redan, till exempel Mechelingatan. Det är skandal att Västerleden, landets bredaste motorväg, ska dräneras och matas dels längs lilla trånga Nylandsgatan, dels längs en urban boulevard med långsamma trafikljus var femtionde meter. Vi är snart den enda europeiska huvudstad som saknar en tunnel i centrum. Det vore så klart betydligt viktigare både trafiktekniskt och miljömässigt att äntligen uppdatera infarterna från våra huvudstråk, speciellt från norr, nordväst och väster.

Regionens kanske viktigaste stråk är Ring I som också den löper oskäligt illa. Men vad gör man? Jo, man sänker hastigheten till 60 km/h på långa sträckor och monterar in hastighetskameror. Resultatet blir ryckig trafik, irritation och sänkt säkerhet. Ja, och mera utsläpp.

I väster bygger vi en tunnelbana som vi väl alla vid det här laget har förstått att ångra. Västmetron är ett kapitel för sig, som jag inte går in på dess mera. Men som rätt ny i kommunalpolitiska sammanhang är jag mäkta besviken över att ett projekt av den kalibern kan gå igenom med en undermålig beredning och en nonchalant budgetering. Den omedelbara följden har nu blivit frustration i Helsingfors över tiotals miljoner euro i tilläggskostnader samt en press på höjda kollektivpriser. Värst drabbas Esbo som får sig en katastrofal ekonomisk belastning av storleksordningen 200 miljoner euro i obudgeterade kostnader.

Det är ingalunda entydigt ändamålsenligt, och dessutom föga trivsamt att bygga så jättetätt med höga hus i olika ändor av regionen. De facto finns här plats för såväl gator, vägar, parkeringsplatser och lättrafik i kombination med sansat byggande, om viljan finns. Trafiken i vår vidsträckta huvudstadsregion har kraftigt politiserats i stället för att skötas av fackmän. Det handlar om implementerad ingenjörskonst.

Nu rullar miljarderna alltmedan trafiken grötar till sig. Det lär heller inte bli någon skönjbar förbättring när västmetron startar i höst. Tvärtom, förtätningen längs metrolinjen riskerar leda till ett trafikkaos på ytan.

Fred Granberg Stadsfullmäktigeledamot, medlem i tekniska nämnden, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning