Huvudstadsregionens högskolor vädjar till regeringen: Utbildningsmiljonerna behövs direkt

Hanken är en av högskolorna som tar ställning. Bild: Charlotte Winberg/SPT

Högskolorna anser att finansiering har en positiv effekt på sysselsättningen och produktiviteten med en viss fördröjning.

Rektorerna i huvudstadsregionens högskolor skriver i ett gemensamt ställningstagande att satsningar på högskolorna ökar produktiviteten och sysselsättningen på lång sikt. Regeringen har som ett centralt mål att höja sysselsättningsgraden till 75 procent.

"För att höja sysselsättningsgraden krävs både långsiktiga och kortsiktiga beslut. Till exempel kommer en höjning av nivån på kunnandet genom att öka antalet högskoleutbildade att synas med en fördröjning i sysselsättningsgraden och produktiviteten", skriver rektorerna.

Regeringen har lovat tilläggsanslag i regeringsprogrammet, men i Finansministeriets första budgetförslag var tilläggsfinansieringen till högskolorna betydligt lägre än många hade väntat sig.

"Basfinansieringen till högskolorna måste drivas igenom i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets förslag, det vill säga att hela det årliga tillägget på 60 miljoner euro förverkligas direkt under regeringsperiodens början", står det i ställningstagandet.

Som bakgrund uppger högskolorna de senaste årens nedskärningar och indexfrysningar vilket betyder att de har en 400 miljoner euro mindre budget 2020 än 2015. För yrkeshögskolorna betyder det ett bortfall på var femte euro.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning