Huvudstaben vill inte införa uppbåd för kvinnor

Motiverade rekryter. 68 procent av kvinnorna gör någon ledarutbildning inom det militära. Motsvarande andel för män är 27.Bild: Lehtikuva / Kimmo Rauatmaa

Det långsamt ökande antalet kvinnor som rycker in i armén passar bra och behöver inte bli högre. Så står det i huvudstabens svar till en förfrågan från riksdagens interna informationstjänst.