Husrannsakan mot HS-journalist var laglig

Laura Halminen tillsammans med sin advokat Kai Kotiranta i Helsingfors tingsrätt den 13 februari. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Helsingfors tingsrätt anser att polisen hade rätt att genomföra husrannsakan hos Helsingin Sanomats journalist Laura Halminen. Den särskilda husrannsakan i Halminens lägenhet och källarutrymmen uppfyller tvångsmedelslagens villkor, anser tingsrätten.

Fallet var mycket spekulativt och har väckt stor uppmärksamhet eftersom många mediehus anser att pressfriheten har åsidosatts. Helsingin Sanomat hade strax innan publicerat en uppseendeväckande artikel av Laura Halminen och en annan journalist. Artikeln handlade om försvarets Signalunderrättelsecenter i Tikkakoski och publicerades med anknytning till den aktuella ändringen av spaningslagarna i riksdagen.

Polisens tillslag gjordes den 17 december ett par dagar efter publiceringen. Detta skedde efter att Halminen för att skydda sina källor först försökt förstöra material på sin dator. Det ledde dock till att datorn utvecklade rök i bostadshusets källarutrymmen och Halminen var tvungen att ringa larmcentralen. Polisen som kom till plats insåg vad som var på gång och kontaktade jourhavande på Centralkriminalpolisen som fattade, utan domstolens medverkan, beslut om husrannsakan.

Tingsrätten anser att polisen gjorde rätt eftersom det fanns en akut risk för att Halminen skulle förstöra bevismaterial. I motiveringen påpekar rätten att hon de facto hade berättat för larmcentralen om sitt försök att förstöra datorn och att det hade en koppling till den artikel i HS som var föremål för brottsutredning.

I artikeln ingick dokument som var hemligstämplade. Försvarsmakten hade gjort en brottsanmälan till CKP om att sekretessbelagt material hade publicerats och Halminen var misstänkt för oaktsamt röjande av statshemlighet, som är ett landsförräderibrott.

Rätten anser därför att förundersökningsledaren hade rätt att på egen hand fatta beslutet om husrannsakan.

Halminens ombud hänvisade i rätten till att andra regler visavi husrannsakan gäller för journalister än övriga medborgare. Tingsrättens tolkning är att det inte finns några begränsningar i rätten att genomföra husrannsakan också hos en journalist om denna är misstänkt för brott.

Tingsrätten påpekar att Halminen har motiverat sin ansökan om att olagligförklara husrannsakan med att polisen med beslagen strävat efter att bryta källskyddet.

Tingsrätten tillbakavisar påståendet och konstaterar att källskyddet inte kan brytas under förundersökningen och att ingenting tyder på att man skulle ha för avsikt att göra det heller. Det material som omfattas av källskyddet placerades genast i sigillförsedda förvaringspåsar och enligt tingsrätten har man därmed ombesörjt hennes rätt att skydda sina källor.

Samtidigt som rätten förkastar Halminens anhållan om att olagligförklara husrannsakan förkastas också hennes anhållan om att återfå de beslagtagna föremålen, två mobiltelefoner, en dator och ett antal minnesstickor.

Laura Halminen anmälde redan på tisdagen missnöje med domen. Det innebär att saken sannolikt synas också av hovrätten.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning