Huskurage synliggör våld i hemmet

Vill bryta skadliga normer. Vi måste bli bättre på civilkurage och våga ingripa då vi känner oro för att någon far illa, säger Nina Rung och Peter Svensson.Bild: Leif Weckström

Att ringa på dörren kan rädda ett liv – ändå drar sig många för att blanda sig i grannarnas angelägenheter. Den här insikten fick kriminologen Nina Rung och projektledaren Peter Svensson att utveckla metoden Huskurage för att förebygga våld i hemmet. Nu testar också Stockholmspolisen metoden.