Hushållen kan göra mycket i kampen mot klimatförändringen

Solpaneler och solfångare är exempel på hur vi kan övergå från fossila bränslen och kärnkraft till energi från förnybara källor.