Huset på Fältskärsgatan utvecklas

En eventuell ändrad status av Satos seniorhus i Tölö till ett hus som är öppet för hyresgäster i alla åldrar har väckt en debatt i Hufvudstadsbladets insändarspalt. När vi i höstas erbjöds möjligheten att köpa det avsedda husets servicelokaler gick vi in för att utreda om lokalerna kunde utvecklas.

Lokaler som är i dåligt skick och underutnyttjade ska enligt våra planer omsorgsfullt renoveras så att vi förutom servicelokaler och nya bostäder får ett gratis samlingsutrymme som endast är avsett för hyresgästerna. Något sådant finns inte i dagens läge.

Det är viktigt att huset får moderna och funktionella lokaler för att olika tillhandahållare av tjänster som främjar välmående ska vara intresserade att etablera sig där. En ny konditionssal är också under planering, och om vi hittar en tjänsteproducent som ansvarar för verksamheten kommer hyresgästerna också i fortsättningen att kunna använda konditionssalen. Bostäderna ska även framöver till sin utrustning och tillgänglighet vara lämpliga för äldre.

Huset där man bor har stor betydelse för människan, och med respekt för detta bemöts också den oro som en del hyresgäster har uttryckt och som är förståelig i en förändringssituation. Jag är säker på att huset i framtiden kan fungera ännu bättre än hittills, och vi fortsätter den pågående diskussionen med hyresgästerna för att utveckla huset.

Johanna Vaara servicechef, Sato

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning