Husbolagen har svårt att få lån för reparationer – också i Helsingfors

Många husbolag har problem med finansieringen av reparationerna. Bild: Kristoffer Åberg

Bankerna är försiktiga med långivningen. Samtidigt konkurrerar lånen till de nya husen med reparationerna av de äldre byggnaderna.

De finländska husbolagen har allt svårare att få lån för nödvändiga reparationer. Det framkommer i en enkät av Disponentförbundet. Enligt enkäten drabbar problemen inte bara husbolag i områden med sjunkande priser, utan också husbolag i större städer där bostadsmarknaden är stabil.

Över hälften av de drygt 170 disponenterna i enkäten rapporterar om att husbolagen de jobbar med har problem med att få lån.

Lånen kan vara en utmaning till och med i vissa delar av Helsingforsregionen.

– På grund av den stora nyproduktionen börjar bankerna har lagren fulla av husbolagslånen och de säger blankt nej till lån till stora reparationer i de gamla bolagen, säger Mia Koro–Kanerva, vd för Disponentförbundet.

Ett alternativ för husbolagen är att genomföra de stora reparationerna i etapper så att också kostnaderna delas upp. Ett annat är att finansiera en del av reparationerna med delägarnas personliga lån.

För husbolagen blir det allt viktigare att tydligt kunna visa att de skött väl hand om sitt hus.

– Bolagen bör förstå hur viktigt det är att genomföra reparationerna i tid. Man kan inte skjuta upp dem i all oändlighet, säger Mia Koro-Kanerva.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning