Husbåtarna kan äntligen få en plats i Helsingfors – kostnaderna för hamnen faller på skepparna

Husbåtar i Stockholm. Arkivbild. Bild: Mostphotos

Var husbåtar ska få lägga till i Helsingfors har varit en evighetsfråga. Nu verkar framsteg ske och husbåtskepparna är försiktigt hoppfulla.

Skepparviken i Hertonäs kan bli hem för 5-7 husbåtar. Stadsmiljönämnden behandlade ärendet på tisdag och föreslår nu att ett område i Skepparviken reserveras för en husbåtshamn.

Husbåtarna i Helsingfors har varit hemlösa länge. Redan på nittiotalet var frågan om en egen hamn för husbåtar på tapeten. Olika alternativ har utretts under åren och år 2017 beslöt staden att starta ett ansökningsförfarande för att hitta en aktör som kunde ta ansvar för verkställandet av en hamn för husbåtarna.

Staden fick in en ansökan som uppfyllde kriterierna. Ansökningen kom från föreningen Husbåtsskepparna.

Ordförande för Husbåtsskepparna Mari Korhonen säger att föreningen nu efter stadsmiljönämndens beslut börjar kartlägga i detalj hur man ska omvandla den gamla bryggan i Skepparviken till en fungerande hemmahamn för husbåtarna.

– Saken är så till vida delad att det å ena sidan vore fint att ha en egen hamn där man skulle vara nära andra husbåtsskeppare och tillsammans kunna göra en del av till exempel underhållsarbetet. Å andra sidan tycker jag att husbåtar borde bli en helt egen boendeform och att man mera flexibelt kunde välja var man vill bosätta sig.

Enligt stadens kriterier får båtarna vara högst 30 meter långa, 9 meter breda och 6 meter höga. Båtarna ska också utseendemässigt passa in i den värdefulla stadsmiljön.

Dyrt för skepparna

Om staden beslutar att hyra ut Skepparvikens brygga till husbåtsskepparna skulle det innebära att hyresgästerna själv har ansvaret för att sköta om planeringen och förverkligandet av hamnen – med egna medel.

Enligt Korhonen kräver området rätt stora förändringar. Den nuvarande bryggan lämpar sig inte för husbåtarna utan man borde bygga en ny förlängning av bryggan. Det har också räddningsverket inspektör bekräftat för husbåtskepparna. Platsen är inte heller särskilt skyddad för vind och vågor, så man borde också bygga en vågbrytare, menar Korhonen.

– Det är ett dyrt projekt om det blir av. Jag är också lite orolig över att det här blir den nya normen, det vill säga att en plats vid en speciellt utsedd brygga är förutsättningen för att kunna bo i en husbåt.

Samtidigt ser Korhonen det goda i att frågan om en egen hamn för husbåtarna äntligen framskrider. En positiv sak är att hamnen skulle vara en bekräftelse att husbåtar är en godtagbar boendeform.

– Det är ett första steg i en god riktning. Frågan är komplicerad. Nu hoppas jag den går vidare i en förnuftig riktning.

Korhonen säger att det hittills funnits vissa fördomar mot husbåtsskeppare i Finland, vilket kan ha medverkat till att beslutsfattningen varit långsam. Hon anser att det skett en märkbar attitydförändring mot det positiva hållet den senaste tiden.

– Vi husbåtsskeppare har försökt framhäva att vi sköter väl om våra båtar och är ordentliga på alla sätt. Jag har hoppats att alla installeringar av till exempel brandalarm och andra satsningar skulle hjälpa oss få hamnplatser.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning