Hus som inte syns och projekt som tar plats – så här byggs det på olika håll i Helsingfors

I förgrunden ligger Tölöviken, i bakgrunden reser köpcentret Tripla sina torn i Böle. Bild: Leif Weckström

Enstaka hus som uppstår nästan i smyg inne i befintliga kvarter och massiva projekt som verkligen tar plats och spränger stadsbilden. Den gemensamma nämnaren är läget mellan innerstaden och de norra förorterna och närheten till antingen spårvagn eller tåg. I många projekt ingår också väldigt höga hus, det högsta på 180 meter ska ståta i Böle.

Den praktfulla grönskan döljer två byggnader som står på den nordligaste kilen av Lillhoplax. Trädbeståndet dämpar bullret från trafiken i korsningen av Mannerheimvägen och Vichtisvägen.Inramningen ge...