HUS godkände nytt språkprogram – här krävs bättring

Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Inom HUS tjänster är det patienten som avgör språket, slår Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt fast i sin uppdaterade språkstrategi. På några punkter har de tidigare språkstrategierna ännu inte kommit i mål.

Språkstrategier för att förbättra servicen på både finska och svenska har gjorts i över tio år, och den strategi som styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt godkände på måndagen är en...