Ledare: Hurra för de 200 000 konsttestarna

När Finland firar sina hundra år satsar Svenska kulturfonden och Suomen kulttuurirahasto på att 14-åringar i hela landet ska få kulturupplevelser.

Projektet med konsttestare är värt beröm ur många olika synvinklar.

Den viktigaste aspekten är givetvis att kulturfonderna ger så många som 200 000 elever i åttonde klassen och deras lärare möjlighet att bekanta sig med konst och kultur av olika slag. Under tre läsår, med start hösten 2017 har alla som går i årskurs åtta möjlighet att delta i projektet. De får åka på två olika kulturresor – den ena inom sin hemregion och den andra till Helsingfors eller någon annan region.

Det handlar inte enbart om ett besök på ett konstmuseum eller en konsert eller teater. Före besöken får klasserna information om den kulturform de ska uppleva, om arbetsprocesser etcetera. Efteråt får de dela med sig av sina erfarenheter och åsikter. Just därför kallas de konsttestare.

Den här tredelade processen ger de unga en större insikt i konst och kultur, och det ger konstnärerna och institutionerna värdefull information om hur den här viktiga målgruppen upplever deras arbete.

Det är faktiskt en fin gärning att på så bred bas erbjuda skolor och ungdomar kulturupplevelser. Der ger möjligheter att hjälpa unga människor att hitta konst- och kulturformer som de kan ha intresse för, men kanske aldrig skulle ha stött på utan projektet.

En viktig dimension är att visa på olika möjligheter att uttrycka känslor. Med tanke på det är årskurs åtta precis rätt målgrupp – unga som befinner sig i början eller mitt i sin pubertet med allt vad det innebär av nya och bångstyriga känslor. Det är inte utan att en och annan vuxen gärna skulle delta i det här projektet.

Sist men inte minst är konsttestarna ett ypperligt projekt inom ramen för Finlands 100–årsjubileum. Det sitter särskilt bra eftersom skolornas resurser för utfärder är så gott som obefintliga.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning