Hurdana fondchefer behöver Svenskfinland?

Robert Björkman och Miivi Selin-Patel, Finlands svenska scouter. Bild: Maria Gestrin-Hagner

1 500 personer deltar för stunden i den finlandssvenska kryssningen. HBL frågade några av passagerarna vilket slags fondchefer som behövs då nya krafter tar över.

Robert Björkman: Vi hoppas att det finns förståelse för att scouterna är i behov av finansiellt stöd för att hyra utrymmen för sin verksamhet.

Miivi Selin-Patel: Jag önskar att de personer som väljs inser hur viktigt det är med organisationer som vår som har väldigt många frivilligarbetare.

Frida Andersson, sångerska till vänster och Elin Andersson, fysioterapistuderande, till höger. Bild: Maria Gestrin-Hagner

Frida Andersson: Jag vill se en betoning på kultur och hoppas att man gör det möjligt för människor att ägna sig åt kreativt arbete. Understöd är mycket viktiga för skapande yrkesutövares självförtroende.

Elin Andersson: Det behövs personer som också kan se människorna bakom satsningarna. Som blivande fysioterapeut hoppas jag att det finns en vilja att stödja kurser så att man kan fortbilda sig professionellt.

Hannu Ollikainen, undervisningschef i Sibbo, till vänster och Jani Karlsson, rektor för Skärgårdsskolan i Houtskär, till höger. Bild: Maria Gestrin-Hagner

Hannu Ollikainen: Finlandssvenskheten genomgår en förändring och folk blir mer tvåspråkiga. Det är bra om det finns förståelse för det. Fondcheferna ska röra sig ute på fältet så att de vet hur gräsrötterna tänker. De som bestämmer ska inte isolera sig i några glashus.

Jani Karlsson: Det är viktigt med personer som är intresserade av hela Svenskfinland, inte bara vissa grupperingar. Jag hoppas också att de som väljs är lyhörda för olika synpunkter och önskemål. Personerna är ett slags spindlar i nätet som ska knyta ihop olika skaror.

Christina Holm, till vänster, och Emma Fabricius, Barnavårdsföreningen. Bild: Maria Gestrin-Hagner

Christina Holm: Vi ägnar oss åt förebyggande arbete för barn och familjer hoppas förstås på stöd för den typen av verksamhet.

Emma Fabricius: Det är bra om fonderna medvetet försöker sammanföra mindre organisationer som sysslar med närbesläktade saker eftersom vi på det sättet kan stödja varandra och undviker onödiga dubbleringar.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning