Hur viktiga är USA och Kina för oss?

Finland, Sverige och Danmark är alla i samma båt, för oss är Tyskland den viktigaste handelspartnern.

I tider av stor osäkerhet gällande handelns framtid är det intressant att ta sig en titt på vem som egentligen handlar med vem. Hur beroende är vi av Kina och USA?Det är alltid svårt att reda ut...