Hur vi missförstår och varför

Bild: Jaka Vukotič/Mostphotos

Vi är alla kognitivt partiska och benägna att tro det vi vill tro på. Först när vi insett hur lite vi förstår och hur mycket vi missförstår kan vi börja begripa vad förståelse och kunskap är, skriver Bo Pettersson i sin essä.

Egentligen är mönstret för kommunikation ganska enkelt. En talare eller skribent försöker göra sin intention så klar att lyssnaren eller läsaren förstår hen. Men också när båda parter är välvilligt in...