Hur vår arbetstid ser ut i framtiden ska snart vara klart, men stämningen är spänd: ”Det är en känslig fråga”, säger Orpo

Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo och STTK:s ordförande Antti Palola under fredagens temakryssning. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Inom de närmaste veckorna ska regeringen presentera en ny lag om arbetstid, något som tidigare varit ett stridsäpple mellan näringsliv och löntagare.

Redan tidigare har det vart klart att den nya arbetstidslagen kan bli en fråga som förargar på arbetsmarknaden. Akava har varit oroat för att en stor del av nuvarande expertjobb – omkring en miljon löntagare – skulle bli sådana som i framtiden inte alls omfattas av arbetstidslagen. I dagsläget är det närmast höga chefer som inte omfattas av arbetstidslagen

– Vi utgår från att det i framtiden ska vara lika många som nu ska omfattas av arbetstidslagen. Att ändra det skapar inte några nya jobb, säger Akavas ordförande Sture Fjäder.

Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo, som träffade arbetsmarknadsparterna under Samlingspartiets temakryssning på fredagen, ville inte öppna upp läget i detalj eftersom regeringen är mitt i beredningen.

– Arbetstidslagen är ett stort lagprojekt för regeringen, och vi utgår säkert alla ifrån att den behöver förnyas. Därför är det på bordet, säger Petteri Orpo men öppnar inte upp pågående förhandlingar.

STTK:s ordförande Antti Palola säger att han hoppas att regeringen hör parterna ännu innan lagförslaget ges.

Orpo säger att det redan finns ett sådant basmaterial, eftersom arbetsmarknadsparterna försökte förhandla om det i somras men utan att komma fram till något.

– Men alltid bör man ju kunna diskutera de här frågorna, säger Orpo.

Dessutom är en annan strid på uppseglande. Det som dykt upp på bordet på nytt är nämligen den gamla frågan om vem som ska få ingå lokala avtal. Nu handlar det om lokala avtal om arbetstid.

När frågan behandlades i samband med konkurrenskraftsavtalet blev det pannkaka. Tvisten gällde om de företag som inte hör till arbetsgivarförbunden också ska få utnyttja de möjligheter till lokala avvikelser som finns i kollektivavtalen. I nuläget är det bara organiserade arbetsgivare som kan utnyttja lokala förhandlingar fullt ut. Då krävde löntagarfacken att det ska finnas en förtroendeman, men Finlands företagare sade nej till ett sådant tvång, och det bidde inget då.

– Vi godtar inte några omkörningsfiler av något slag, att man skulle kunna förhandla förbi kollektivavtalen. Det ska ske organiserat. Jag tror att regeringen kommer att lyssna på arbetstagarna, det finns inte skäl till några övertramp, säger Sture Fjäder.

Orpo säger att det inte kommer att bli fråga om "omkörningsfiler" förbi kollektivavtalen.

– Det handlar om vem som ska få följa kollektivavtalets skrivningar, säger Orpo.

Det är med andra ord samma tvist som tidigare, men den ligger på bordet i samband med arbetstidslagen.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta säger att parterna inte har annat att gå efter än väldigt luddig information om vad som är i görningen.

– Det är ett spänt läge, säger Eloranta och varnar för att han inte gärna vill se några "extra överraskningar".

Också Orpo medger att frågan är "sensitiv".

Framtiden i arbetslivet diskuterades under Samlingspartiets temakryssning. En bred enighet rådde om två frågor – att föräldraledigheterna behöver förnyas, och att utbildningen i framtiden behöver ske kontinuerligt under hela arbetskarriären.

– Vi har varit väldigt examensfixerade i Finland. Visst ska man också i framtiden kunna starta med en examen, men det som sker efter det behöver inte vara att man tar fler examina eller delexamina. Det behövs nya slags moduler, säger Antti Palola.

Han spår också att det i framtiden blir mer ansvar på var och en individ att utveckla sitt kunnande.

– Det har hittills vilat på arbetsgivare och på samhället, men vi kommer säkert att se att var och en måste ta ett större eget ansvar för att uppdatera sitt kunnande.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03