Hur trygga omhändertagna barns rätt till vård på svenska?

Bild: Wilfred Hildonen

På grund av olika omständigheter är det för många barn bäst att de vårdas utom hemmet.

Igen är en barnskyddsinstitution med svenskspråkig service tvungen att stänga sina dörrar. Denna gång är det frågan om det statligt drivna skolhemmet Lagmansgården i Pedersöre som av ekonomiska orsaker måste läggas ner (HBL 2.6). Många andra svenskspråkiga aktörer har redan tidigare gått samma öde till mötes. Det är mycket krävande – nästan omöjligt – att få en svenskspråkig barnskyddsinstitution med kvalitativ vård att gå runt ekonomiskt.

På grund av olika omständigheter är det för många barn bäst att de vårdas utom hemmet. Också en hel del svenskspråkiga barn är i behov av vård i familjer, på barnhem, på ungdomshem eller på skolhem. Men finlandssvenskarna är inte särskilt många och vi bor väldigt utspritt, vilket medför stora utmaningar för alla oss aktörer som ger denna typ av vård. Klientunderlaget är helt enkelt för litet.

Detta är en mycket allvarlig fråga. Hur ska vi kunna trygga svenskspråkiga omhändertagna barns rätt till vård på sitt modersmål? Hur ska aktörer såsom Barnavårdsföreningen eller Folkhälsan kunna bedriva barnhem, ungdomshem eller skolhem om det ekonomiskt sett inte är hållbart? En offentlig upphandling kan leda till ett ramavtal, men ett ramavtal garanterar inte ett enda köp, även om det förbinder oss att kunna erbjuda service 24/7. Det betyder att vi allmännyttiga föreningar inte vet vilka inkomster vi kommer att ha, och det gör det omöjligt att planera verksamheten på en ekonomiskt hållbar grund och samtidigt garantera en viss kontinuitet och kvalitet på servicen.

Frågan om den här typen av service alls ska vara föremål för offentliga upphandlingar är mer än befogad. Vi vet att verksamheten behövs, men såsom finansieringen i dag sköts är det en omöjlighet att upprätthålla den. Och de som blir lidande är de mest utsatta barnen.

Pia Sundell, Verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen i Finland

Fotnot Barnavårdsföreningen bedriver bland annat Tölö barnhem.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03