Hur svenskarna skaffade erfarenheter

Det fanns ett "1800-talets etos", som Peter Luthersson ringar in i sin nya bok. Exakt vad det består i är svårt att sätta fingret på, men kanske en sorts plikt att verka för framtiden, ett slags idealism, en kulturkristendom. 1800-talet var, med Viktor Rydbergs ord, "en tid, som lossat miljoner slavars och livegnes bojor".Bild: Pressbild/Bladh by Bladh

Peter Luthersson skriver om 1800-talets svenska resenärer och äventyrare som törstade efter kunskap om det radikalt annorlunda och försökte kompensera rikets erfarenhetsunderskott.