Tuomas Enbuske programledare i Yle Fem

Framtidsexpert. Mathias Berglund, forskare på Qurious AI tillsammans med programledaren Tuomas Enbuske. Bild: Yle/Marika Hill

Tuomas Enbuske är affischnamnet i Yle Fems nya programserie om framtidens arbetsliv. Hur kommer arbetsmarknaden att utvecklas, och hur ska människor sysselsätta sig, är frågor som reds ut.

Fem fenomen i arbetslivet finns i sin helhet på Yle Arenan, och sänds i Yle Fem fredagar kl. 18.30, repris tisdagar 11.30.

Maskinerna tar över jobben när allting automatiseras. Fasta anställningar blir allt sällsyntare, i stället gäller det att vara kreativ och kunna sysselsätta sig själv.

Bland annat de här förändringarna sägs framtiden bära i sitt sköte när arbetslivet nu genomgår en omfattande förändringsprocess. Yrken försvinner, och det ser ut att behövas betydligt färre människor som jobbar i framtiden. Vad är det egentligen fråga om, och vilka möjligheter rymmer denna utveckling? Hur ska den ekonomiska ekvationen gå ihop, hur ska människor försörja sig?

Sådana teoretiska och filosofiska frågeställningar och spekulationer ägnar sig den femdelade programserien Fem fenomen i arbetslivet åt. Programledare är Tuomas Enbuske, vars personliga medievarumärke är ett av Finlands starkaste, och Märta Westerlund, redaktör på Yle X3M. Något egentligt programledarskap i bemärkelsen prata och hålla i trådarna är det inte fråga om, utan de åker runt på varsitt håll och intervjuar olika experter, och i sluttexterna framgår att Eva Kela är redaktör och manusförfattare för serien. I stället är Enbuskes och Westerlunds röster pålagda som voiceover, och det är tämligen text- och informationstungt för att vara tv. Så tungt att textbudskapet stundtals konkurrerar med bildberättandet, och på tv är det i allmänhet bilden som vinner medan budskapet i ord går förlorat. Därmed inte sagt att ämnet i sig inte skulle vara både relevant och intressant. Det är det.

Men det här är nu den andra serien på kort tid i Yle Fem som väcker frågan om den hade lämpat sig bättre som radio? Den andra är Mark Levengoods nyligen avslutade, inte heller ointressanta men bildmässigt anspråkslösa, serie om Luther. Visserligen är Fem fenomen i arbetslivet mer tv-mässig, snyggare filmad och det märks att man ansträngt sig för att göra expertintervjuerna mer visuella. Men faktum kvarstår: även den här serien hade lika bra kunnat göras som radio, som podcastserie. Podcasten som form är så behändig, det går inte att tro annat än att det är ett medium med framtiden för sig. Varför binda publiken vid en skärm när det inte är nödvändigt, när man i stället kunde berätta lika effektivt i örat, medan lyssnaren är fri att samtidigt göra annat?

Malin Slotte TV-redaktör

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03